05.03.2020, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 2019/2020 zo dňa 6.3.2020

05.03.2020, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 2019/2020 zo dňa 6.3.2020

SEKRETARIÁT

Oznamuje:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto zvoláva Konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava- mesto, ktorá sa uskutoční dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 17,00 hod.  v aule Domu športu, Junácka 6 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Otvorenie

2. Správa mandátovej komisie

3. Schválenie programu konferencie ObFZ BA-mesto

4. Schválenie pracovných komisií a pracovného predsedníctva

5. Správa o činnosti ObFZ BA-mesto za rok 2019

6. Správa o hospodárení ObFZ BA-mestoza rok 2019 – čerpanie rozpočtu

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 – schválenie rozpočtu

8. Správa revíznej komisie

9. Príprava jarnej časti súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto

10. Potvrdenie delegátov na konferenciu BFZ za ObFZ BA-mesto

11. Diskusia

12. Návrh uznesenia

13. Záver

Pozvánka s návratkou bola riadnym členom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje:

TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ oznamuje trénerom, že v roku 2020 plánuje organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Oznamuje:

Rozhodcom a delegátom, že pri ukončení platnosti RP vedia o vyžiadanie nového RP požiadať sami.

Po prihlásení sa do svojho konta v ISSF systéme nájdete v elektronickej podateľni možnosť: vyžiadanie RP „sám sebe". Po kliknutí na tento odkaz si skontrolujte foto ( nemôže byť staršie ako 2 roky), v prípade potreby ju zmeníte a odkliknete zaslať žiadosť. RP vám bude vygenerovaný o čom dostanete info emailom. Plastové RP už sa neposielajú, sú iba elektronické.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM A

15. kolo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Vajnory dňa 18.03.2020 o 16,30 hod. ihr. Ivanka pri Dunaji.

MZM A

24. kolo

FC Ružinov – MŠK Iskra Petržalka dňa 20.05.2020 o 17,00 hod. ihr. Ružinov.

MZM B

14. kolo

TJ Rovinka – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 15.03.2020 o 10,00 hod. ihr. Rovinka.

Nariaďuje:

SZM B

21. kolo

MFK Záhorská Bystrica – SDM Domino „B“ dňa 25.04.2020 o 10,30 hod. ihr. Záhorská Bystrica.

Oznamuje:

Podľa RS čl. 3.4 neschvaľuje dohodu MZM A 17. kolo FC Ružinov Bratislava – FKM Stupava „B“dňa 07.06.2020 o 11,00 hod. ihr. Ružinov.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamy:

Zimný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 8.3.2020 (nedeľa) v Bratislave (Hotel Nivy, Líščie Nivy 3). Pozvánka s programom bola zaslaná emailovou poštou. Účasť na seminári je povinná.

Prečítané: 126x