22.11.1919, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.20 2019/2020 zo dňa 22.11.2019

22.11.1919, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.20 2019/2020 zo dňa 22.11.2019

SEKRETARIÁT

Oznamuje:

Zmenu e-mailovej adresy sekretára ObFZ Bratislava –mesto Jozefa Pavlíka:

e-mail: jozef.pavlik@futbalsfz.sk 

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop
Prehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.sk
Viac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete  na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

ODVOLACIA KOMISIA

Odvolacia komisia ObFZ Bratislava-mesto na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 prerokovala nasledujúce podanie a prijala toto rozhodnutie:

(OK 002/2019)

Odvolacia komisia sa oboznámila s odvolaním p. Michala Habaia hráča FK ŠK Danubia Hrubý Šúr zo dňa 05.11.2019 doručeného na DK ObFZ BA-Mesto dňa 05.11.2019 voči rozhodnutiu DK ObFZ BA-mesto U. č. 93 zo dňa 30.10.2019 zverejnenom v ÚS č.17 zo dňa 31.10.2019 

Odvolacia komisia ObFZ BA-Mesto prijala toto rozhodnutie:

Odvolanie p. Michala Habaia podľa článku 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ z a m i e ta .

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXII. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2009 (nar. 1.1.2009 a mladší) a ročník 2011 (nar. 1.1.2011 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (1.12., 8.12., 15.12., 12.1., 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2.) na základe prihlášok boli spracované propozície halového turnaja. 

Nakoľko pri vylosovaní bolo omylom zaradené družstvo ŠK Čataj do ročníka 2011 a nie do ročníka 2009 a zároveň sa prihlásilo družstvo ŠK Vrakuňa do ročníka 2011, bolo dňa 22.11.2019 vylosovanie stretnutí prepracované a nájdete ho v nových propozíciach.  

Nové Propozície na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutieod piatka 22.11.2019.

Každé prihlásené družstvo do 24.11.2019 zašle vyplnenú súpisku družstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlásené družstvá 

2009 

Skupina „A“ (8)

FK Rača Bratislava „A“, FKP Dúbravka, MŠK Iskra Petržalka „A“, ŠK Bernolákovo U10, SFC Kalinkovo U11, FK Lamač Bratislava, FK Vajnory U10, ŠK Vrakuňa Bratislava 

Skupina „B“ (8)

ŠK Bernolákovo U11, ŠK N. Dedinka, FK Vajnory U11, MŠK Iskra Petržalka „B“, MŠK Kráľová p/S, FK Rača Bratislava „B“, SFC Kalinkovo U10, ŠK Čataj

2011 

Skupina „A“ (7)

FK Rača Bratislava „A“, FK Vajnory „bieli“, MŠK Kráľová p/S, FK Lamač Bratislava, FKP Dúbravka, FK Slovan Ivanka pri Dunaji „A“, SFC Kalinkovo U8

Skupina „B“ (7)

ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“, MŠK Iskra Petržalka, SFC Kalinkovo U9, FK Vajnory „modrí“, ŠK N. Dedinka, FK Rača Bratislava „B“

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamy:

Dňa 15.12.2019 usporiada Vianočný turnaj rozhodcov. Informácia bola všetkým rozhodcom a delegátom zaslaná emailovou poštou. Rozhodcovia a delegáti, ktorí sa chcú turnaja zúčastniť, sa môžu prihlásiť do 1.12.2019 na emailovej adrese obfz.ba.mesto@gmail.com

Prečítané: 121x