Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 2018/2019 zo dňa 3.8.2018
03.08.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 2018/2019 zo dňa 3.8.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.5 2018/2019 zo dňa 3.8.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Platné vylosovanie a termíny stretnutí v súťažiach S5A a S6A v súťažnom ročníku 2018/19 sú zverejnené na www.futbalnet.sk.

Z dôvodu, že z celkového počtu 24 družstiev, až 20 družstiev nahlásilo termín domácich stretnutí v Ne UHC a nedostatočného počtu rozhodcov, ŠTK ObFZ Ba -mesto stanovila pre každé družstvo v súťažiach S5A a S6A povinnosť odohrať 1 domáce stretnutie v jesennej a 1 domáce stretnutie v jarnej časti v sobotu. Zmeny domácich stretnutí na sobotu sú už zohľadnené vo vylosovaní.

Upozorňuje FK na kontrolu termínov stretnutí. V prípade kolízie je nutné požiadať o zmenu termínu stretnutia (21 dní pred termínom stretnutia bezplatne).

Žiada ŠK Tomášov o doplnenie žiadosti (zmena termínu stretnutia S6A, 2. kolo ŠK Tomášov – FK Mariathal) o navrhovaný termín odohratia zápasu v súlade s RS ObFZ Ba - mesto čl. 3.

Schvaľuje žiadosti:

S6A, 4. kolo ŠK Tomášov "B" - FK Družstevník Blatné hrá sa 01. 09. 2018 o 17:00 h., ihrisko Tomášov (dôvod - kolízia).

S5A, 3. kolo MŠK Kráľová p. Senci – ŠK Igram hrá sa 26. 08. 2018 o 17:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

S5A, 12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

Upozorňuje:

S5A, 1. kolo Hamuliakovo – Krasňany hrá sa 12. 08. 2018 o 17:00, ihrisko Hamuliakovo.

S5A, 1. kolo Krasňany - Hamuliakovo hrá sa 16. 03. 2018 o 10:30, ihrisko Krasňany.

S5A, 2. kolo Jarovce – Devínska nová Ves „B“ hrá sa 29. 08. 2018 o 17:00, ihrisko Jarovce.

Upozorňuje FK na povinnosť registrácie športových odborníkov – HU, lekár/zdravotník, vedúci mužstva, videotechnik (len S5A)- info na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Bez prítomnosti lekára/zdravotníka a hlavného usporiadateľa nie je možné stretnutie začať!

Upozorňuje FK v súťaži S5A: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

Z Rozpisu súťaží ObFZ Ba - mesto čl. 2 písmeno a) vyplýva usporadujúcemu FK v súťaži S5A (V. liga) povinnosť vyhotoviť videozáznam zo stretnutia. Vyhotovený videozáznam je potrebné nahrať do 48 hodín od ukončenia stretnutia prostredníctvom portálu Sportnet na stránku futbalnet.sk.

Z tohto dôvodu je nutné, aby si každý FK v súťaži SA prostredníctvom svojho zástupcu vytvoril konto na my.sportnet.online . Následne klubový ISSF manažér zašle cez „ISSF“ – horné menu „Pomoc“ vygenerované Sportnet ID a žiadosť o pridanie práv do videoarchívu . Potom Vám bude pridané oprávnenie pridávať videá zo zápasov len Vášho klubu. Návod nájdete aj na linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-zilina/2018/05/65ceb019-e39f-4bab-8b90-ba0971177e33.pdf .

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

Žiada mužstvá FC Stupava (Marianka), FK Scorpions (Jarovce), MŠK Senec „C“ (Čataj) a Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves (D. N. Ves) o zaslanie písomnej dohody o poskytnutí hracej plochy k odohratiu domácich stretnutí v súťažnom ročníku 2018/2019 do 10.08.2018 na mail adamsomolani@gmail.com.

Žiada mužstvá MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, FK Slovan Ivanka pri Dunaji „A“ a „B“ a MŠK Senec „B“ a „C“ o predloženie súpisiek hráčov v súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto č. 5.7. (Súpisky viacerých duržstiev) do 20.08.2018 na mail adamsomolani@gmail.com.

Zloženie skupín je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk.

Žiada všetky mužstvá v súťažiach SZM a MZM aby si skontrolovala termíny domácich stretnutí. V prípade chýb resp. žiadostí treba zaslať žiadosť o zmenu termínu stretnutia prostredníctvom ISSF alebo na mail adamsomolani@gmail.com do 10.08.2018. Po tomto termíne budú účtované poplatky v súlade s RS č. 3.4.

Formát súťaže SZM:

Dve základné skupiny po 10 mužstiev, kde sa bude hrať každý s každým (doma – vonku). 14 kôl na jeseň a 4 kolá na jar. Po odohratí základných skupín prvých 5 mužstiev z každej skupiny vytvorí skupinu o postup a mužstvá na 6. – 10. miest z každej skupiny vytvoria skupinu o umiestnenie. Do nadstavbovej skupiny o postup resp. o umiestnenie si mužstvá prenesú výsledky iba s mužstvami, ktorými postúpili. Následne dohrajú 10 stretnutí iba proti mužstvám z druhej základnej skupiny (doma – vonku).

Formát súťaže MZM:

Dve skupiny po 16 mužstiev, kde sa bude hrať každý s každým (doma – vonku). 15 kôl na jeseň a 15 kôl na jar. Po odohratí skupín sa uskutoční barážové dvojstretnutie o víťaza súťaže MZM (víťaz MZM A – víťaz MZM B).

Nariaďuje:

MZM A 13. kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC Ružinov dňa 20.09.2018 o 16,00 hod. ihr. Ivanka pri Dunaji z dôvodu kolízie s MZM B.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Letný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční 6.8.2018 (pondelok) od 16:00h v boteli GRACIA, Rázusovo nábrežie, Bratislava ( http://www.botelgracia.sk ).

Pozvánka s programom boli zaslané emailovou poštou. Účasť na seminári je povinná.

 

Prečítané: 253x