Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.40 zo dňa 22.6.2018
22.06.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.40 zo dňa 22.6.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.40 zo dňa 22.6.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Konečné tabuľky súťaží S5A, S6A sú zverejnené na www.futbalnet.sk .

Víťaz S5A: MŠK Senec (postup do IV. ligy, pri splnení podmienok).

Víťaz S6A: ŠK Hamuliakovo (postup do V. ligy, pri splnení podmienok).

Zostupujúce družstvo zo súťaže S5A: NMŠK 1922 Bratislava.

Začiatok súťaže S5A v súťažnom ročníku 2018/19 je stanovený na 11. - 12. augusta 2018, počet družstiev 14.

Začiatok súťaže S6A v súťažnom ročníku 2018/19 bude stanovený neskôr, na základe počtu prihlásených družstiev.

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHC“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Uznesenie VV ObFZ BA – mesto 7/3/2018 zo dňa 24. 04. 2018: Výška štartovného vkladu v súťažnom ročníku 2018/2019 pre súťaž S5A je 300,-EUR; pre súťaž S6A 170,-EUR.

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5A, S6A nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka 2018/2019 mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Štartovný vklad do súťaží ObFZ Ba – mesto pre súťažný ročník 2018/2019 musí byť uhradený na účet ObFZ Ba – mesto ( IBAN: SK42 6500 0000 0000 2012 6225) najneskôr do 29. 6. 2018 a doklad o úhrade je potrebné doručiť na sekretariát ObFZ Ba – mesto alebo scan na e-mailovú adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk .

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHČ“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky na žrebovacie číslo, napr. hody a pod.

Víťazom súťaže SZM sa stalo mužstvo SFC Kalinkovo.

Víťazom súťaže MZM sa stalo mužstvo FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Postupujúci rozhodcovia do súťaží BFZ - 4.liga S4BA pre súťažný ročník 2018/19 (návrh KRaD schválený VV dňa 21.06.2018):

BOGDÁŇ Erik, KAKAŠČIK Kristián, ORLÍKOVÁ Marianna (ako AR), SAMKO Karol (ako AR), VANEK Andrej.

Postupujúci delegát do súťaží BFZ - 4.liga S4BA pre súťažný ročník 2018/19 (návrh

KRaD schválený VV dňa 21.06.2018): VNUK Patrik.

Nominačná listina rozhodcov ObFZ Bratislava - mesto pre súťažný ročník 2018/19 (schválená VV dňa 21.06.2018):

ABRMAN Martin, BOČÁK Jozef, DÚBRAVEC Marcel, GOGA Tomáš, CHALKA Igor, KNOPP Juraj, KOŠTRNA Lukáš, KRAVÁRIK Oliver, KRIŽKO Milan, KŘIVAN Martin, LACENA Michal, MALOVEC Richard, MALOVEC Roderik, MÉSZÁROS Samuel, RANDA Vladimír, RATAJ, Tomáš, SABO Patrik, SOPATA Matúš, STRAKA Martin, ŠAFÁRIK Richard, ŠTEPANOVSKÝ Peter, ŠUSTÁK Henrich, TAKÁČ Michal, TRAMITA Štefan, ŤAŽKÝ Miroslav, UBĽANSKÝ Marcel, URAM Marek, VÁNY Marko, VARGOVÁ Alexandra, VILLALBA Xavier.

Nominačná listina delegátov ObFZ Bratislava - mesto pre súťažný ročník 2018/19(schválená VV dňa 21.06.2018):

BLECHA Ján, ČIŽMÁR Ľubomír, CHOREŇ Matej, KRONERAFF Martin, LEHUTA Rudolf, MINAROVIČ Jozef, MÚČKA Marcel, PAVLÍK Jozef, ŠTOFIK Dušan, ŠUNIAR Ján, ŠUNIAR Pavol, ŽILAVÝ Vladimír.

Prečítané: 440x