Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.4 2018/2019 zo dňa 27.7.2018
26.07.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.4 2018/2019 zo dňa 27.7.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.4 2018/2019 zo dňa 27.7.2018

SEKRETARIÁT

Žiada rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto, aby do 31.7.2018 prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia po 1.8.2018.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Platné vylosovanie a termíny stretnutí v súťažiach S5A a S6A v súťažnom ročníku 2018/19 sú zverejnené (od 19. 07. 2018) na www.futbalnet.sk.

Z dôvodu, že z celkového počtu 24 družstiev, až 20 družstiev nahlásilo termín domácich stretnutí v nedelu UHČ a z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov, stanovila ŠTK ObFZ Ba -mesto pre každé družstvo v súťažiach S5A a S6A povinnosť odohrať 1 domáce stretnutie v jesennej a 1 domáce stretnutie v jarnej časti v sobotu UHČ. Zmeny domácich stretnutí na sobotu sú už stanovené vo vylosovaní.

Upozorňuje FK na možné kolízie v termínoch stretnutí. V prípade kolízie je nutné požiadať o zmenu termínu stretnutia (21 dní pred termínom stretnutia bezplatne).

Upozorňuje:

S5A, 1. kolo Hamuliakovo – Krasňany hrá sa 12. 08. 2018 o 17:00, ihrisko Hamuliakovo.

S5A, 14. kolo Krasňany - Hamuliakovo hrá sa 16. 03. 2018 o 10:30, ihrisko Krasňany.

S5A, 2. kolo Jarovce – Devínska Nová Ves „B“ hrá sa 29. 08. 2018 o 17:00, ihrisko Jarovce.

Opätovne žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy, kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2018/2019, v termíne do 31. júla 2018 na sekretariát ObFZ Ba – mesto.

V prípade odohrania domácich stretnutí v areáli NMŠK 1922 Bratislava, ako to bolo v predchádzajúcich súťažných ročníkoch, je nutné zadefinovať a predložiť súhlas vlastníka, kde budú šatne domáceho, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb. V tomto prípade bude ŠTK ObFZ Ba mesto akceptovať šatne domáceho družstva, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb jedine v hlavnej budove areálu NMŠK 1922 Bratislava.

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

Žiada mužstvá FC Stupava (Marianka), FK Scorpions (Jarovce), MŠK Senec „C“ (Čataj) a Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves (D. N. Ves) o zaslanie písomnej dohody o poskytnutí hracej plochy k odohratiu domácich stretnutí v súťažnom ročníku 2018/2019 do 10.08.2018 na mail adamsomolani@gmail.com.

Žiada mužstvá MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, FK Slovan Ivanka pri Dunaji „A“ a „B“ a MŠK Senec „B“ a „C“ o predloženie súpisiek hráčov v súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto č. 5.7. (Súpisky viacerých duržstiev) do 20.08.2018 na mail adamsomolani@gmail.com.

Zloženie skupín je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk.

Žiada všetky mužstvá v súťažiach SZM a MZM aby si skontrolovala termíny domácich stretnutí. V prípade chýb resp. žiadostí treba zaslať žiadosť o zmenu termínu stretnutia prostredníctvom ISSF alebo na mail adamsomolani@gmail.com do 10.08.2018. Po tomto termíne budú účtované poplatky v súlade s RS č. 3.4.

Formát súťaže SZM:

Dve základné skupiny po 10 mužstiev, kde sa bude hrať každý s každým (doma – vonku). 14 kôl na jeseň a 4 kolá na jar. Po odohratí základných skupín prvých 5 mužstiev z každej skupiny vytvorí skupinu o postup a mužstvá na 6. – 10. miest z každej skupiny vytvoria skupinu o umiestnenie. Do nadstavbovej skupiny o postup resp. o umiestnenie si mužstvá prenesú výsledky iba s mužstvami, ktorými postúpili. Následne dohrajú 10 stretnutí iba proti mužstvám z druhej základnej skupiny (doma – vonku).

Formát súťaže MZM:

Dve skupiny po 16 mužstiev, kde sa bude hrať každý s každým (doma – vonku). 15 kôl na jeseň a 15 kôl na jar. Po odohratí skupín sa uskutoční barážové dvojstretnutie o víťaza súťaže MZM (víťaz MZM A – víťaz MZM B).

Nariaďuje:

MZM A 12. kolo FC Ružinov – FK Mariathal dňa 04.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Ružinov z dôvodu kolízie s SZM A.

MZM A 14. kolo FC Ružinov – SDM Domino „D“ dňa 25.09.2018 o 16,00 hod. ihr. Ružinov z dôvodu kolízie s SZM A.

MZM B 12. kolo MŠK Senec „B“ – FK ŠK Danubia Hrubý Šúr dňa 05.09.2018 o 15,30 hod. ihr. NTC Senec – UT z dôvodu kolízie s SZM B.

MZM B 12. kolo MFK Rusovce – FK Dúbravka dňa 04.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Rusovce z dôvodu kolízie s SZM A.

MZM B 12. kolo FC Stupava – MŠK Iskra Petržalka „B“ dňa 04.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Marianka z dôvodu kolízie s SZM B.

MZM B 12. kolo FK Scorpions – OŠK Chorvátsky Grob dňa 04.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Jarovce z dôvodu kolízie s SZM B.

MZM B 12. kolo FK Lamač – MŠK Kráľová pri Senci dňa 04.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Lamač z dôvodu kolízie s SZM A.

MZM B 14. kolo FK Lamač – OŠK Chorvátsky Grob dňa 25.09.2018 o 16,00 hod. ihr. Lamač z dôvodu kolízie s SZM A.

MZM B 14. kolo FK Scorpions – FK Dúbravka dňa 25.09.2018 o 16,00 hod. ihr. Jarovce z dôvodu kolízie s SZM B.

MZM B 15. kolo MŠK Iskra Petržalka „B“ – FK Scorpions dňa 09.10.2018 o 15,30 hod. ihr. MŠKI z dôvodu kolízie s SZM A.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Letný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční 6.8.2018 (pondelok) od 16:00h v boteli GRACIA, Rázusovo nábrežie, Bratislava ( http://www.botelgracia.sk ).

Pozvánka s programom boli zaslané emailovou poštou. Účasť na seminári je povinná.

Prečítané: 221x