Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.38 zo dňa 8.6.2018
08.06.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.38 zo dňa 8.6.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.38 zo dňa 8.6.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHC“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky, napr. hody a pod.

Uznesenie VV ObFZ BA – mesto 7/3/2018 zo dňa 24. 04. 2018: Výška štartovného vkladu v súťažnom ročníku 2018/2019 pre súťaž S5A je 300,-EUR; pre súťaž S6A 170,-EUR.

V prípade, že družstvo hrajúce v súťažiach S5A, S6A nebude mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka 2018/2019 mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.

Štartovný vklad do súťaží ObFZ Ba – mesto pre súťažný ročník 2018/2019 musí byť uhradený na účet ObFZ Ba – mesto ( IBAN: SK42 6500 0000 0000 2012 6225) najneskôr do 29. 6. 2018 a doklad o úhrade je potrebné doručiť na sekretariát ObFZ Ba – mesto alebo scan na e-mailovú adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk .

Nariaďuje FK: S účinnosťou od súťažného ročníka 2018/2019 je v súťaži S5A (V. liga) usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (príp. filmového záznamu) s trvalým údajom prebiehajúceho času, vykonaného z pozície (min 2 m nad úrovňou) stredovej čiary.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná od 02. 05. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná od 02. 05. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018

Jakub Pucher - lekárska prehliadka platná od 04. 05. 2018 do 25. 10. 2018

Dávid Pusztai - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19.02.2018

Adam Rusnák - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM 30.kolo FC Petržalka „B“ – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 09.06.2018 o 15,00 hod. ihr. FC Petržalka akadémia.

Víťaz MZM 1.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Vajnory dňa 10.06.2018 o 11,00 hod. ihr. Ivanka pri Dunaji.

Víťaz MZM 2.kolo FK Vajnory – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 13.06.2018 o 17,30 hod. ihr. Vajnory.

Oznamuje:

Termín podania prihlášok do súťaží ObFZ Ba – mesto v súťažnom ročníku 2018/2019 je od 11. 6 do 29. 6. 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme.

V časti „Požadovaná výnimka z UHC“ je nutné uviesť hrací deň a hrací čas domácich stretnutí (aj v prípade, že je to Ne UHČ), napr. So 10,30, resp. Ne UHČ a pod.

V časti „Poznámka“ môže FK uviesť požiadavky na žrebovacie číslo, napr. hody a pod.

KOMISIA ROZHODCOV:

Nový termín fyzických previerok je stanovený na 12.6.2018 (utorok) od 17:00h na atletickej dráhe Mladá Garda. Rozpis behov ostáva platný z pôvodnej pozvánky. Každý rozhodca povinne odovzdá pri prezentácii lekársku prehliadku (nie staršiu ako 1 mesiac).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U. č.152: Marek Kocúrik 1260256 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), po vylúčení po 2 ŽK miernou intenzitou 2x strčil do rozhodcu, ktorý predčasne ukončil stretnutie. Menovanému DK pozastavuje výkon športu od 4.06.2018 do vyriešenia prípadu a predvoláva ho na zasadnutie komisie dňa 14.06.2018 o 16,00 hod. Predvoláva aj zástupcu klubu MŠK Iskra Petržalka.

U. č.153: Peter Gajdošík 1354914 – rozhodca. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.06.2018 o 16,00 menovaného ohľadom stretnutia 25. kola ŠK Miloslavov – MŠK Iskra Petržalka a predloženej lekárskej správy.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.06.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 294x