Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.30 zo dňa 13.4.2018
13.04.2018, Borsuk Borsukovic

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.30 zo dňa 13.4.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.30 zo dňa 13.4.2018

SEKRETARIÁT:

Oznamuje:

Doplnenie Rozpisu súťaží ObFZ Bratislava – mesto bod 2.)

Organizátor stretnutia v mládežníckych stretnutiach súťaži SZM a MZM je povinný zabezpečiť minimálne 2 usporiadateľov, ktorí nie sú členmi realizačného tímu.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Odstupuje na DK na základe správy DS NMŠK 1922 Bratislava za porušenie SP čl. 56 písmeno d (zdravotná služba) a porušenie SP čl. 58 (hlavný usporiadateľ).

Upozorňuje MŠK Iskra Petržalka na dodržiavanie RS ObFZ Ba – mesto čl. 2 písmeno b.

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S5A:

14. kolo Igram – Danubia Hrubý Šúr hrá sa 25. 04. 2018 o 17:30 h.

14. kolo Jarovce - Devínska N. V. "B" hrá sa 25. 04. 2018 o 17:30 h.

18. kolo Vajnory „B“ – MŠK Senec hrá sa 15. 04. 2018 o 17:00 h.

20. kolo Vajnory „B“ – Chorvátsky Grob hrá sa 28. 04. 2018 o 17:00 h.

22. kolo Vajnory „B“ – Jarovce hrá sa 13. 05. 2018 o 17:00 h.

25. kolo Vajnory „B“ – Malinovo hrá sa 03. 06. 2018 o 17:30 h.

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S6A:

12. kolo ŠK Tomášov „B“ – ŠK Kaplná hrá sa 21. 04. 2018 o 17:00 h.

14. kolo ŠK Tomášov „B“ – ŠK Čataj - FK hrá sa 05. 05. 2018 o 17:00 h.

Schvaľuje hraciu plochu: NTC Senec umelá tráva na odohranie domácich stretnutí MŠK Senec v súťaži S5A v súťažnom ročníku 2017/18 – s účinnosťou od 02. 04. 2018. V prípade odohratia stretnutia na hracej ploche NTC na umelej tráve je MŠK Senec povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia súperovi a ŠTK ObFZ Ba – mesto prostredníctvom ISSF.

Oznamuje FK, že člen ŠTK ObFZ Ba – mesto Ing. Dušan Štofik v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 vykoná fyzickú obhliadku hracej plochy a infraštruktúry (šatne, sociálne zariadenia, atď.) štadiónov FK v súťažiach S5A a S6A za účelom zistenia aktuálneho stavu pre potreby ŠTK ObFZ Ba – mesto. ŠTK ObFZ Ba – mesto vopred ďakuje zástupcom FK za ústretovosť a spoluprácu.

Upozorňuje FK na povinnosť mať zaregistrovaných nasledovných športových odborníkov: hlavný usporiadateľ, zdravotník, vedúci mužstva v ISSF pre FK v súťažiach S5A, S6A (s povinnosťou uvedenia v zápise o stretnutí).

Postup ako funguje proces registrácie športových odborníkov nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici . Od aktuálneho súťažného ročníku je možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré sú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Je nutné aby každý FK zaregistroval hlavného usporiadateľa, zdravotníka, vedúceho mužstva (odporúčame aj ďalšie osoby: tréner, ...). V prípade, že FK nebude mať zaregistrovaného hlavného usporiadateľa, nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí. (Zdravotník: pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak máte doktora, ten má svoju licenciu, resp. osobne číslo, ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne. Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.)

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018.

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018.

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019.

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19. 02. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM 23.kolo ŠK Nová Dedinka – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 21.04.2018 o 16,30 hod. ihr. Nová Dedinka.

MZM A 17.kolo FC Ružinov – FK Vajnory dňa 23.05.2018 o 16,30 hod. ihr. FC Ružinov (FC Ružinov uhradí poplatok 20,-€).

MZM A 26.kolo FC Ružinov – TJ Malinovo dňa 02.05.2018 o 16,30 hod. ihr. FC Ružinov.

Nariaďuje:

SZM 32.kolo FC Petržalka „C“ – ŠK Nová Dedinka dňa 01.05.2018 o 09,30 hod. ihr. ZŠ Pankúchová.

MZM B 20.kolo TJ Jarovce – MŠK Senec „B“ dňa 05.05.2018 o 15,00 hod. ihr. Jarovce.

MZM B 24.kolo FC Petržalka „D“ – MFK Záhorská Bystrica dňa 03.06.2018 o 10,00 hod. ihr. FC Petržalka.

Oznamuje:

S platnosťou od 30.03.2018 je organizátor stretnutia v mládežníckych stretnutiach súťaži SZM a MZM povinný zabezpečiť minimálne 2 usporiadateľov, ktorí nie sú členmi realizačného tímu.

Nariaďuje MŠK Senec prijať opatrenia aj v čase dopravnej špičky bol zabezpečený včasný príchod mužstva na stretnutie, tak aby bol zabezpečený riadny začiatok stretnutia.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

21.kolo SZM

Sebastián Kimlička - RP vo vyžiadaní

Gergely Gyurkovics - RP vo vyžiadaní

Stanislav Taraba - RP predložený

Marek Gula - RP predložený

Lukas Gríger - RP predložený

Daren Bučák - RP predložený

Peter Krutil - RP predložený

23.kolo SZM

Richard Tóth - RP vo vyžiadaní

34.kolo SZM

Adam Füle - RP vo vyžiadaní od

Marcel Plavník - RP vo vyžiadaní

Jakub Plavník - RP vo vyžiadaní

Paulina Hrdličková - RP vo vyžiadaní

Samuel Gorazd Kapalla - RP vo vyžiadaní

15.kolo MZM A

Lukáš Zvozil - RP vo vyžiadaní

15.kolo MZM B

Oliver Mihok - RP vo vyžiadaní

16.kolo MZM B

Ema Gregáňová - RP vo vyžiadaní

Viktória Mária Wuketichová - RP vo vyžiadaní

Nina Nanova - RP vo vyžiadaní

Tamara Babalova - RP vo vyžiadaní

Oliver Mihok - RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV:

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

GOGA T.

pri štarte hráča bez RP je potrebné uviesť aj číslo dokladu, na ktorý hráč

štartuje. (S5A Iskra- Krasňany)

KAKAŠČÍK K.

na stretnutiach 6. ligy je konfrontácia povinná pri štarte hráča bez RP je potrebné uviesť aj číslo dokladu, na ktorý hráč štartuje (S6A Dragons- Kaplná)

UBĽANSKÝ M.

štart hráča bez RP musí byť v súlade s SP čl. 43 t.j. hráč musí byť

konfrontovaný za účasti kapitánov a vedúcich oboch družstiev. (SZM Petržalka C - Záhorská Bystrica

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto 14.–15.4. 2018 č. 20

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 18. kolo

14.4. 10.30 Iskra Petržalka – Ch. Grob  Uram, Vanek (AR1) za Knoppa, Bogdáň; Minarovič (D) za Blechu

15.4. 17.00 N. Dedinka – Miloslavov  Lacena, Straka M., Križko za (AR2); Šuniar

15.4. 17.00 Danubia H. Šúr – D. N. Ves ,,B”  Kuzmová, Šusták, Vány; Brody (D) za BFZ

15.4. 17.00 Malinovo – NMŠK 1922  Křivan, Ťažký, Bogdáň; Lônčík (D) za SFZ

15.4. 17.00 Igram – FK Dúbravka  Bočák Jo., Rataj, Malovec Ri.; Ľupták (D) BFZ za Vnuka

15.4. 17.00 Vajnory ,,B” – MŠK Senec  Ubľanský, Knopp, Uram; Vnuk za (D)

Seniori VI. liga S6A – 11. kolo

15.4. 17.00 Ekonóm – Hamuliakovo  Tanglmayer (R) BFZ za Koštrnu, Ralbovský (AR1) BFZ za Križka, Malovec Ro.; Minarovič

15.4. 17.00 Čataj – FK The Dragons  Gajdošík, Dúbravec, Šafárik (AR2) za Kakaščíka; Žilavý VL.

Ml. žiaci MZM A – 17. kolo

15.4. 9.30 FA Lafranconi – Rusovce  Šusták (R) za Rataja

Ml. žiaci MZM B – 17. kolo

14.4. 10.30 Čunovo – FK Dúbravka  Malovec Ri. (R) za Ubľanského

Súťaže riadené BFZ

St. dorast SD3R – U19 – 17. kolo

14.4. 13.30 Iskra Petržalka – Zohor  Vanek (R) za Knoppa, Bogdáň, Uram

Prípravka PMA1 – 15. kolo

13.4. 17.15 (PIATOK) Vrakuňa – Rovinka  Randa (Zmena rermínu)

Prípravka PMC1 – 15. kolo

15.4. 15.30 Rača – PŠC Pezinok  Randa (R) za Šafárika

15.4. 11.00 NMŠK 1922 – D. N. Ves  Štepanovský za (R)

Prípravka PMA2 – 13. kolo

14.4. 10.00 NMŠK 1922 ,,B” – Iskra Petržalka  Štepanovský za (R)

Prípravka PMB2 – 13. kolo

14.4. 11.00 NMŠK 1922 ,,B” – Iskra Petržalka  Štepanovský za (R)

Prípravka PMA3 – 11. kolo

14.4. 15.00 Scorpions – Domino ,,C”  Malovec Ri. za (R)

15.4. 10.00 Rusovce – Čunovo  Lehuta za (R)

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto 16.–26.4. 2018 č. 21

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 14. kolo – dohrávky

25.4. 17.30 (STREDA) Igram – Danubia H. Šúr  Dúbravec, Chalka, Uram; Vnuk

25.4. 17.30 (STREDA) Jarovce – D. N. Ves „B“  Vanek, Křivan, Villalba; Šuniar

Seniori V. liga S5A – 19. kolo

20.4. 18.30 (PIATOK) MŠK Senec – Igram  Lacena, Vanek, Sopata; Čižmár

21.4. 10.30 Iskra Petržalka – N. Dedinka  Sopata, Dúbravec, Vanek; (D)

21.4. 10.30 Krasňany – Vajnory „B“  Koštrna, Rataj, Křivan; (D)

22.4. 17.00 Ch. Grob – Jarovce  Dúbravec, Ubľanský, Knopp; Šuniar

22.4. 17.00 FK Dúbravka – Malinovo  Straka M., Lacena, Vány; Bóc (D) za SFZ

22.4. 17.00 NMŠK 1922 – Danubia H. Šúr  Vanek, Takáč, Abrman; Kroneraff

22.4. 17.00 D. N. Ves „B“ – Miloslavov  Kravárik,Ťažký, Chalka; Vnuk

Seniori VI. liga S6A – 12. kolo

21.4. 17.00 Tomášov „B“ – Kaplna  Križko, Šusták, Samko; Minarovič

21.4. 17.00 FK The Dragons – Blatné  Vány, Ťažký, Stolárik; Žilavý VL.

22.4. 17.00 Domino „B“ – Čataj  Křivan, Rataj, Samko; Múčka

22.4. 17.00 Z. Bystrica – Ekonóm  Kakaščík, Sabo, Šusták; Lehuta

St. žiaci SZM – 33. kolo

17.4. 17.00 (UTOROK) Ivanka p/D – Kalinkovo  Gajdošík

18.4. 17.00 (STREDA) Ružinov – Malinovo  Vanek

18.4. 17.00 (STREDA) MŠK Senec ,,C” – Lamač  Takáč, Dúbravec

18.4. 17.00 (STREDA) Most p/B – MŠK Senec ,,B”  Štepanovský, Randa

18.4. 17.00 (STREDA) PFA ŠTK Šamorín ,,B” – NMŠK 1922 ,,B”  Bočák Jo.

18.4. 17.00 (STREDA) Jarovce – FC Petržalka ,,C”  Uram

18.4. 17.00 (STREDA) N. Dedinka – FK Dúbravka  Marczell

18.4. 17.00 (STREDA) Kráľová p/S – Rusovce  Bogdáň

St. žiaci SZM – 23. kolo

21.4. 9.30 Rusovce – Z. Bystrica  Sabo

21.4. 11.00 Kráľová p/S – Most p/B  Ťazký, Stolárik

21.4. 12.00 Kalinkovo – Ružinov  Samko

21.4. 14.15 Ivanka p/D – MŠK Senec „C“  Marczell

21.4. 15.00 FC Petržalka „C“ – Lamač  Sabo

21.4. 16.30 N. Dedinka – PFA ŠTK Šamorín „B“  Takáč

22.4. 10.00 NMŠK 1922 „B“ – MŠK Senec „B“  Kakaščík

St. žiaci SZM – 24. kolo

25.4. 16.00 (STREDA) Lamač – FK Dúbravka  Stolárik

St. žiaci SZM – 34. kolo

25.4. 17.00 (STREDA) FC Petržalka „C“ – PFA ŠTK Šamorín „B“  Šusták

Ml. žiaci MZM A – 18. kolo

21.4. 11.00 Ch. Grob – Ružinov  Šafárik

21.4. 11.00 Rusovce – Tomášov  (R)

21.4. 12.30 Ivanka p/D – FA Lafranconi  Marczell

22.4 11.45 NMŠK 1922 „B“ – PFA ŠTK Šamorín „B“  Kakaščík

22.4. 15.30 Malinovo – Kráľová p/S  Randa

Ml. žiaci MZM B – 15. kolo – dohrávka

18.4. 15.30 (STREDA) FC Petržalka ,,D” – Sv. Jur ,,D”  Šafárik

Ml. žiaci MZM B – 18. kolo

21.4. 9.30 FK Dúbravka – FC Petržalka „D“  Ubľanský

21.4. 10.30 Jarovce – Čunovo  Kravárik

22.4. 9.30 Lamač – MŠK Senec „B“  Vány

22.4. 9.30 Sv. Jur „D“ – Vajnory  Lacena

22.4. 10.30 Blatné – Rovinka  Takáč

22.4. 15.30 Domino „B“ – Z. Bystrica  Malovec Ro. (HP Domino Petržalka)

Turnaj prípraviek (HP UT FC Petržalka)

22.4. 9.00-17.00  Štepanovský, Stolárik, Malovec Ri.

Priateľské stretnutia žiakov U11 (HP Miloslavov)

18.4. 17.00 ObFZ Bratislava-mesto – ObFZ Bratislava-vidiek  Šusták, Vargová

Súťaže riadené BFZ

Ml. dorast MD3R – U17 – Skupina „A“– 18. kolo

22.4. 13.30 Domino „B“ – FC Petržalka „B“  Rataj,Sabo za ObFZ-m

Žiaci II. liga starší a mladší SZRL+MZRL – 18. kolo

21.4. 12.45-14.45 Iskra Petržalka – D. Lužná  Dúbravec, Vanek za ObFZ-m

Prípravka PMA1 – 14. kolo – dohrávka

17.4. 18.15 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Vargová

Prípravka PMA1 – 16. kolo

21.4. 9.00 PŠC Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

21.4. 9.00 FA Lafranconi – MŠK Senec  Malovec Ri.

21.4. 9.00 D. Lužná – FC Malacky  Malovec Ro.

21.4. 10.00 Rovinka – CFK Pezinok  Štepanovský

21.4. 14.00 FKP Dúbravka – Rača  (R)

22.4. 9.00 FC ŠTK Šamorín – NMŠK 1922  Randa

Prípravka PMA1 – 23. kolo

24.4. 17.00 (UTOROK) Rovinka – FC ŠTK Šamorín  Randa

Prípravka PMB1 – 14. kolo – dohrávka

17.4. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Randa

Prípravka PMB1 – 16. kolo

21.4. 10.00 PŠC Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

21.4. 10.15 FA Lafranconi – MŠK Senec  Malovec Ri.

21.4. 10.15 D. Lužná – FC Malacky  Malovec Ro.

21.4. 11.30 Rovinka – CFK Pezinok  Štepanovský

21.4. 14.00 FKP Dúbravka – Rača  Malovec Ri.

22.4. 10.00 FC ŠTK Šamorín – NMŠK 1922  Randa

Prípravka PMB1 – 23. kolo

24.4. 18.30 (UTOROK) Rovinka – FC ŠTK Šamorín  Randa

Prípravka PMC1 – 14. kolo – dohrávka

17.4. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Vargová

Prípravka PMC1 – 16. kolo

21.4. 11.00 PŠC Pezinok – Ivanka p/D  (R) za ObFZ-v

21.4. 11.30 FA Lafranconi – MŠK Senec  Malovec Ri.

21.4. 11.30 D. Lužná – FC Malacky  Malovec Ro.

21.4. 13.00 Rovinka – CFK Pezinok  Štepanovský

21.4. 15.00 FKP Dúbravka – Rača  Malovec Ri.

22.4. 11.00 FC ŠTK Šamorín – NMŠK 1922  Randa

21.4. 13.00 D. N. Ves – Vrakuňa  (R)

Prípravka PMC1 – 23. kolo

24.4. 18.30 (UTOROK) Rovinka – FC ŠTK Šamorín  Vargová

Prípravka PMA2 – 13. kolo

16.4. 17.00 (PONDELOK) Domino ,,B” – FK Dúbravka  Křivan

Prípravka PMA2 – 14. kolo

19.4. 16.00 (ŠTVRTOK) Inter ,,B” – Z. Bystrica  Sabo

21.4. 9.00 Vajnory – Domino „B“  (R)

21.4. 9.00 Iskra Petržalka – Miloslavov  Uram

22.4. 11.00 FK Dúbravka – NMŠK 1922 „B“  Ťažký

Prípravka PMA2 – 15. kolo

26.4. 16.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Vajnory  Randa

Prípravka PMB2 – 13. kolo

16.4. 16.00 (PONDELOK) Domino ,,B” – FK Dúbravka  Křivan

Prípravka PMB2 – 14. kolo

19.4. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter ,,B” – Z. Bystrica  Sabo

21.4. 9.00 Vajnory „B“ – Domino „B“  (R)

21.4. 9.00 Iskra Petržalka – Miloslavov  (R)

22.4. 12.15 FK Dúbravka – NMŠK 1922 „B“  Ťažký

Prípravka PMB2 – 15. kolo

26.4. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter „B“ – Vajnory  Randa

Prípravka PMC2 – 14. kolo

21.4. 14.30 Báhoň – Scorpions  (R) za ObFZ-v

22.4. 11.00 Malinovo – Stupava  Vargová

22.4. 11.00 Bernolákovo – N. Dedinka  (R)

22.4. 14.30 Kalinkovo – Rohožník  (R)

Prípravka PMA3 – 12. kolo

21.4. 9.00 FC ŠTK Šamorín „B“ – Jarovce  (R)

21.4. 9.30 Lamač – Vrakuňa  (R)

22.4. 8.30 FC Petržalka „B“ – Rusovce  Malovec Ri.

22.4. 11.00 Čunovo – Scorpions  (R)

22.4. 14.00 Domino „C“ – Mariathal  (R)

Prípravka PMA3 – 13. kolo

26.4. 17.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – Jarovce  (R)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 16.kolo

21.4. 14.00 N. Dedinka – Kráľová p/S  Chalka, Takáč, Šusták

22.4. 14.30 Ekonóm – Bernolákovo  Uram, Križko, Vargová

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 72: Sebastián Andrés Villegas Ceballos 1324578 (FK The Dragons, S5A), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou zo zadu. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia, podľa čl. 45/1,2a DP, od 8.04.2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 73: László Valacsai 1337893 (PFA ŠTK Šamorín, SZM), od 8.04.2018.

U. č. 74: Richard Sedlár 1234646 (TJ Malinovo, S5A), od 12.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U. č. 75: Peter Horný 1207228 (ŠKO Miloslavov, S5A), od 9.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U. č. 76: Oliver Hencz 1218612 (ŠK Krasňany, S5A), od 12.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 77: PFA ŠTK Šamorín, SZM. DK na základe odstúpenia KM začína disciplinárne konanie za porušenie povinnosti organizátora stretnutia – neposkytnutie kabíny pre hráčov hostí, nezabezpečenie počítačovej techniky a nerešpektovanie uznesenia KM v stretnutí 20. kola PFA ŠTK Šamorín B – SFC Kalinkovo, odohratého dňa 28.03.2018. DK predvoláva zástupcu klubu a VD Martina Gyurásza na zasadnutie DK BFZ dňa 19.04.2018 o 16,30 hod.

U. č. 78: Martin Jurča 1182543 (ŠK Kaplná, S6A). DK predbežným opatrením pozastavuje menovanému výkon športu za HNS voči rozhodcom v kabíne R po stretnutí 10. kola FK The Dragons – ŠK Kaplná, odohraného dňa 7.4.2018, podľa čl. 43/2a DP. DK pozastavuje menovanému výkon športu od 13.4.2018 do vyriešenia prípadu a predvoláva menovaného na zasadnutie komisie dňa 19.04.2018 o 16,45 hod. Zároveň predvoláva VD ŠK Kaplná Jozefa Rovenského.

U. č. 79: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.04.2018 o 16,45 hod. rozhodcov stretnutia FK The Dragons – ŠK Kaplná, Kristiána Kakaščíka, Xaviera Villalba, Henricha Šustáka a DS Patrika Vnuka na základe podanej námietky klubu ŠK Kaplná.

U. č. 80: NMŠK 1922 Bratislava, S5A. DK na základe správy DS začína disciplinárne konanie za porušenie povinnosti organizátora stretnutia – nebol prítomný HU, v stretnutí 17. kola NMŠK 1922 Bratislava – ŠK Igram, odohratého dňa 8.04.2018. DK predvoláva zástupcu klubu a HU Tomáša Jurištu na zasadnutie DK BFZ dňa 19.04.2018 o 17,00 hod.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.04.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 385x