Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.29 zo dňa 6.4.2018
05.04.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.29 zo dňa 6.4.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.29 zo dňa 6.4.2018

SEKRETARIÁT:

Oznamuje: 

Doplnenie Rozpisu súťaží ObFZ Bratislava – mesto bod 2.)         

Organizátor stretnutia v mládežníckych stretnutiach súťaži SZM a MZM je povinný zabezpečiť minimálne 2 usporiadateľov, ktorí nie sú členmi realizačného tímu.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S5A:

14. kolo Krasňany - MŠK Senec hrá sa 11. 04. 2018 o 16:30 h.

14. kolo Nová Dedinka – Malinovo hrá sa 11. 04. 2018 o 17:00 h.

14. kolo Vajnory „B“ – Miloslavov hrá sa 11. 04. 2018 o 17:00 h.

14. kolo Igram – Danubia Hrubý Šúr hrá sa 25. 04. 2018 o 17:30 h.

14. kolo Jarovce - Devínska N. V. "B" hrá sa 25. 04. 2018 o 17:30 h.

18. kolo Vajnory „B“ – MŠK Senec hrá sa 15. 04. 2018 o 17:00 h.

20. kolo Vajnory „B“ – Chorvátsky Grob hrá sa 28. 04. 2018 o 17:00 h.

22. kolo Vajnory „B“ – Jarovce hrá sa 13. 05. 2018 o 17:00 h.

25. kolo Vajnory „B“ – Malinovo hrá sa 03. 06. 2018 o 17:30 h.

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S6A:

10. kolo  ŠK Tomášov „B“ – SDM Domino „B“ hrá sa 07. 04. 2018 o 16:30 h.

12. kolo ŠK Tomášov „B“ – ŠK Kaplná hrá sa 21. 04. 2018 o 17:00 h.

14. kolo  ŠK Tomášov „B“ – ŠK Čataj - FK hrá sa 05. 05. 2018 o 17:00 h.

Schvaľuje hraciu plochu: NTC Senec umelá tráva na odohranie domácich stretnutí MŠK Senec v súťaži S5A v súťažnom ročníku 2017/18 – s účinnosťou od 02. 04. 2018. V prípade odohratia stretnutia na hracej ploche NTC na umelej tráve je MŠK Senec povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr 24 hodín pred začiatkom stretnutia súperovi a ŠTK ObFZ Ba – mesto prostredníctvom ISSF.

Oznamuje FK, že člen ŠTK ObFZ Ba – mesto Ing. Dušan Štofík v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 vykoná fyzickú obhliadku hracej plochy a infraštruktúry (šatne, sociálne zariadenia, atď.) štadiónov FK v súťažiach S5A a S6A za účelom zistenia aktuálneho stavu pre potreby ŠTK ObFZ Ba – mesto.  ŠTK ObFZ Ba – mesto vopred ďakuje zástupcom FK za ústretovosť  a spoluprácu.

Upozorňuje FK na povinnosť   mať zaregistrovaných nasledovných športových odborníkov: hlavný usporiadateľ, zdravotník, vedúci mužstva v ISSF pre FK v súťažiach S5A, S6A (s povinnosťou uvedenia v zápise o stretnutí).

Postup ako funguje proces registrácie športových odborníkov nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici . Od aktuálneho súťažného ročníku je možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré sú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Je nutné aby každý FK zaregistroval hlavného usporiadateľa, zdravotníka, vedúceho mužstva (odporúčame aj ďalšie osoby: tréner, ...). V prípade, že FK nebude mať zaregistrovaného hlavného usporiadateľa, nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí. (Zdravotník: pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak  máte doktora, ten má svoju licenciu, resp. osobne číslo, ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne. Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.)

Upozorňuje: O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK (FO) a príslušný tréner (SP čl. 46), ktoré sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára pre hráča, ktorý nedovŕšil ešte 18. rok veku. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK, ktorá ich zaeviduje a zverejní ich platnosť s menom hráča na webovej stránke. Pri nepredložení predmetných dokladov sa bude považovať štart hráča za neoprávnený a stretnutie bude kontumované. Hráč, ktorý dovŕšil 18. rok veku, tieto doklady už nepotrebuje. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK (FO).

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018.

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018.

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM 21.kolo FC Petržalka „C“ – MFK Záhorská Bystrica dňa 07.04.2018 o 15,00 hod. ihr. FC Petržalka – umelá tráva.

SZM 33.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – SFC Kalinkovo dňa 17.04.2018 o 17,00 hod. ihr. Ivanka pri Dunaji.

SZM 34.kolo FC Petržalka „C“ – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 25.04.2018 o 17,00 hod. ihr. ZŠ Pankúchová.

MZM B 15.kolo FC Petržalka „D“ – ŠK Svätý Jur dňa 18.04.2018 o 16,30 hod. ihr. ZŠ Pankúchová.

MZM B 23.kolo ŠK Svätý Jur – FK Lamač dňa 26.05.2018 o 11,30 hod. ihr. Svätý Jur.

Nariaďuje:

SZM 32.kolo FK Dúbravka – MŠK Kráľová pri Senci dňa 01.05.2018 o 14,30 hod. ihr. Dúbravka.

Oznamuje:

S platnosťou od 30.03.2018 je organizátor stretnutia v mládežníckych stretnutiach súťaži SZM a MZM povinný zabezpečiť minimálne 2 usporiadateľov, ktorí nie sú členmi realizačného tímu.

Odstupuje na DK mužstvo PFA ŠTK Šamorín za neposkytnutie kabíny na prezlečenie pre mužstvo hostí, nezabezpečenie počítačovej techniky na uzatvorenie zápisu o stretnutí v stretnutí SZM 20.kolo PFA ŠTK Šamorín „B“ – SFC Kalinkovo a nerešpektovanie uznesenia BAm-KM-2017/2018-0018.

Hráči nehrajúci na RP (SP čl. 43/3):

20.kolo SZM

Dominik Tóth – RP vo vyžiadaní

Martin Blanarovič – RP vo vyžiadaní

Adam Füle - RP vo vyžiadaní

Marcel Plavník – RP vo vyžiadaní

Jakub Plavník – RP vo vyžiadaní

Peter Vašš – RP vo vyžiadaní

Alex Kudlička – RP vo vyžiadaní

Samuel Gorazd Kapalla – RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV:

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

KOŠTRNA L.

neuvedení hráči štartujúci bez RP (S5A Igram- DNV “B”)

KNOPP J.

nedostatočný popis hráča štartujúceho bez RP (S5A Jarovce- Dúbravka)

STRAKA M.

nedostatočný popis hráčov štartujúcich bez RP (S5A Ch. Grob-Krasňany)

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  7.–8.4. 2018 č. 19

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 17. kolo

8.4. 16.30 Ch. Grob – N. Dedinka  Vány, Lacena, Samko; Choreň (D) za Porubäna  

8.4. 16.30 D. N. Ves „B“ – Malinovo  Abrman, Goga, Vanek; Brody (D) za BFZ

St. žiaci SZM – 21. kolo

7.4. 15.00 FC Petržalka „C“ – Z. Bystrica  Ubľanský (HP UT FC Petržalka)  

Ml. žiaci MZM B – 16. kolo

8.4. 9.30 Rovinka – Vajnory „A“  Chalka (R) za Samka  

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 14. kolo

8.4. 11.30 Rovinka – V. Leváre  Křivan, Chalka

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  10.–19.4. 2018 č. 20

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 14. kolo – dohrávky

11.4. 16.30 (STREDA) Krasňany – MŠK Senec Goga, Uram, Gajdošík, Lônčík (D) za SFZ

11.4. 17.00 (STREDA) N. Dedinka – Malinovo  Koštrna, Sopata, Knopp, Bóc (D) za SFZ

11.4. 17.00 (STREDA) Vajnory ,,B” – Miloslavov  Vanek, Abrman, Orlíková, Šuniar

Seniori V. liga S5A – 18. kolo

14.4. 10.30 Iskra Petržalka – Ch. Grob  Uram, Knopp, Bogdáň; Blecha  

15.4. 17.00 N. Dedinka – Miloslavov  Lacena, Straka M., (AR2); Šuniar  

15.4. 17.00 Danubia H. Šúr – D. N. Ves ,,B”  Kuzmová, Šusták, Vány; (D)

15.4. 17.00 Malinovo – NMŠK 1922  Křivan, Ťažký, Bogdáň; (D)

15.4. 17.00 Igram – FK Dúbravka  Bočák Jo., Rataj, Malovec Ri.; Vnuk

15.4. 17.00 Vajnory ,,B” – MŠK Senec  Ubľanský, Knopp, Uram; (D)   

15.4. 17.00 Jarovce – Krasňany  Vanek, Kakaščík, Villalba; Lehuta  

Seniori VI. liga S6A – 11. kolo

15.4. 17.00 Ekonóm – Hamuliakovo  Koštrna, Križko, Malovec Ro.; Minarovič  

15.4. 17.00 Blatné –  Z. Bystrica  Kravárik, Abrman, Štepanovský; Kroneraff  

15.4. 17.00 Čataj – FK The Dragons  Gajdošík, Dúbravec, Kakaščík; Žilavý VL.

15.4. 17.00 Kaplna – Domino  ,,B”  Chalka, Orlíková, Sabo, Múčka

St. žiaci SZM – 18. kolo – dohrávky

10.4. 17.00 (UTOROK) N. Dedinka – Kalinkovo  Chalka, Malovec Ro.

11.4. 16.30 (STREDA) Most p/B – FC Petržalka ,,C”  Bočák Jo., Vargová

11.4. 17.00 (STREDA) Z. Bystrica – Lamač  Štepanovský, Stolárik

11.4. 17.00 (STREDA) Ružinov – MŠK Senec ,,B”  Sabo, Šafárik

11.4. 17.30 (STREDA) Jarovce – Rusovce  Malovec Ri., Křivan

St. žiaci SZM – 23. kolo – predohrávka

10.4. 16.00 (UTOROK) FK Dúbravka – Malinovo  Vanek, Šusták

St. žiaci SZM – 22. kolo

14.4. 9.00 Ružinov – Rusovce  Vány

14.4. 10.00 MŠK Senec ,,C” – Kalinkovo  Takáč (HP Čataj)  

14.4. 10.00 PFA ŠTK Šamorín ,,B” – Kráľová p/S  Bočák Jo.

14.4. 10.45 Lamač – NMŠK 1922 ,,B”  Šusták

15.4. 10.00 Malinovo – FC Petržalka ,,C”  Bogdáň

15.4. 10.00 Z. Bystrica – FK Dúbravka  Abrman

15.4. 11.00 Most p/B – Ivanka p/D  Marczell

15.4. 14.30 Jarovce – N. Dedinka  Villalba, Vanek  

St. žiaci SZM – 21. kolo – dohrávka

15.4. 15.00 MŠK Senec ,,B” – Lamač  Randa

St. žiaci SZM – 33. kolo

17.4. 17.00 (UTOROK) Ivanka p/D – Kalinkovo  Gajdošík  

18.4. 17.00 (STREDA) Ružinov – Malinovo  Gajdošík    

18.4. 17.00 (STREDA) MŠK Senec ,,C” –  Lamač  Takáč, Dúbravec

18.4. 17.00 (STREDA) Most p/B – MŠK Senec ,,B”  Štepanovský, Randa   

18.4. 17.00 (STREDA) PFA ŠTK Šamorín ,,B” – NMŠK 1922 ,,B”  Bočák Jo., Vargová

18.4. 17.00 (STREDA) Jarovce – FC Petržalka ,,C”  Uram

18.4. 17.00 (STREDA) N. Dedinka – FK Dúbravka  Marczell

18.4. 17.00 (STREDA) Kráľová p/S – Rusovce  Bogdáň  

Ml. žiaci MZM A – 17. kolo

14.4. 11.00 Ch. Grob – Scorpions  Križko

14.4. 11.30 Ružinov – Vajnory ,,B”  Vány

15.4. 9.30 FA Lafranconi – Rusovce  Rataj  

15.4. 14.30 Tomášov – Malinovo  Bogdáň  

15.4. 15.00 PFA ŠTK Šamorín ,,B” – Ivanka p/D  Vargová

Ml. žiaci MZM B – 15. kolo – dohrávka

11.4. 15.30 (STREDA) FC Petržalka ,,D” – Sv. Jur ,,D”  Šafárik

Ml. žiaci MZM B – 16. kolo – dohrávka

10.4. 16.30 (UTOROK) Lamač – Čunovo  Vanek

Ml. žiaci MZM B – 17. kolo

14.4. 10.30 Čunovo – FK Dúbravka  Ubľanský

14.4. 12.00 MŠK Senec ,,B” – Domino ,,B”  Gajdošík

15.4. 9.00 Vajnory ,,A” – Blatné  Šafárik  

15.4. 14.00 Sv. Jur ,,D” – Z. Bystrica  Uram  

15.4. 14.00 FC Petržalka ,,D” – Lamač  Kakaščík  

15.4. 14.00 Miloslavov – Jarovce  Kuzmová  

Súťaže riadené BFZ

St. dorast SD3R – U19 – 17. kolo

14.4. 13.30 Iskra Petržalka – Zohor  Knopp, Bogdáň, Uram za ObFZ-m

Prípravka PMA1 – 15. kolo

14.4. 8.45 Ivanka p/D – FA Lafranconi  Marczell

14.4. 9.00 D. Lužná – CFK Pezinok  Vargová

14.4. 10.30 FC Malacky – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

14.4. 11.30 Vrakuňa – Rovinka  Randa  

15.4. 10.30 MŠK Senec – FC ŠTK Šamorín  Randa

15.4. 13.00 Rača – PŠC  Pezinok  Šafárik

Prípravka PMA1 - 14. kolo – dohrávka

17.4. 18.15 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Vargová    

Prípravka PMB1 – 15. kolo

14.4. 9.45 Ivanka p/D – FA Lafranconi  Marczell

14.4. 10.15 D. Lužná – CFK Pezinok  Vargová

14.4. 11.45 FC Malacky – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

14.4. 10.15 Vrakuňa – Rovinka  Randa  

15.4. 12.00 MŠK Senec – FC ŠTK Šamorín  Randa

15.4. 14.15 Rača – PŠC Pezinok  Šafárik

Prípravka PMB1 – 14. kolo – dohrávka

17.4. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Randa  

Prípravka PMC1 – 15. kolo

14.4. 10.45 Ivanka p/D – FA Lafranconi  Marczell

14.4. 11.30 D. Lužná – CFK Pezinok  Vargová

14.4. 13.00 FC Malacky – FKP Dúbravka  (R) za ObFZ-v

14.4. 9.00 Vrakuňa – Rovinka  Randa  

15.4. 13.00 MŠK Senec – FC ŠTK Šamorín Randa

15.4. 15.30 Rača – PŠC Pezinok  Šafárik

15.4. 11.00 NMŠK 1922 – D. N. Ves  (R)

Prípravka PMC1 – 14. kolo – dohrávka

17.4. 17.00 (UTOROK) D. Lužná – Vrakuňa  Vargová  

Prípravka PMA2 – 13. kolo

14.4. 9.00 Z. Bystrica – Vajnory  Abrman

14.4. 9.30 Miloslavov – Inter ,,B”  (R)

14.4. 10.00 NMŠK 1922 ,,B” – Iskra Petržalka  (R)

16.4. 17.00 (PONDELOK) Domino ,,B” – FK Dúbravka  Malovec Ri.

Prípravka PMA2 – 14. kolo

19.4. 16.00 (ŠTVRTOK) Inter ,,B” – Z. Bystrica  Sabo

Prípravka PMB2 – 13. kolo

14.4. 10.15 Z. Bystrica – Vajnory ,,B”  Abrman 

14.4. 11.00 Miloslavov – Inter ,,B”  (R)

14.4. 11.00 NMŠK 1922 ,,B” – Iskra Petržalka  (R)

16.4. 16.00 (PONDELOK) Domino ,,B” – FK Dúbravka  Malovec Ri.

Prípravka PMB2 – 14. kolo

19.4. 17.00 (ŠTVRTOK) Inter ,,B” – Z. Bystrica  Sabo

Prípravka PMC2 – 13. kolo

14.4. 9.00 N. Dedinka – Závod  (R)

14.4. 12.00 Rohožník – Bernolákovo  (R) za ObFZ-v

14.4. 16.15 Scorpions – Kalinkovo  (R)

15.4. 10.30 Stupava – Báhoň  (R) za ObFZ-v

Prípravka PMA3 – 11. kolo

12.4. 17.30 (ŠTVRTOK) Vrakuňa – FC Petržalka ,,B”  Vargová

14.4. 10.00 FK Mariathal – FC ŠTK Šamorín ,,B”  (R)

14.4. 15.00 Scorpions – Domino ,,C”  (R)

15.4. 10.00 Rusovce – Čunovo  (R)

15.4. 10.00 Jarovce – Lamač  (R)

Súťaže riadené ObFZ BA-V

Dorast SD4V – 15.kolo

14.4. 17.00 Bernolákovo – Budmerice  Ubľanský, Kuzmová, Gajdošík  

15.4. 11.30 Rovinka – CFK Pezinok  Ťažký, Křivan

15.4. 14.30 V. Leváre – Častá  (R) za BFZ, (AR1) za BFZ

15.4. 14.30 Kráľová p/S – Ekonóm  (R) za BFZ, (AR1) za BFZ

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 67: Samuel Hrnčíř 1366755 (MŠK Kráľová pri Senci, SZM), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 06.04.2018 do 03.05.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 68: Jaroslav Tomas  1260412 (TJ Jarovce, S5A),  od 05.04.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U. č. 69: Lukáš Szabo 1245436 (TJ Jarovce, S5A),  od 02.04.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 70: Vladimír Lipiak 1140389 (ŠKO Miloslavov, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a žiadosť zamieta.

U. č. 71: Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 mesiac) a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.04.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 305x