Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 9.3.2018
09.03.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 9.3.2018

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.25 zo dňa 9.3.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu:

S5A, 15. kolo Lokomotíva Dev. N. V. "B" - Vajnory "B" hrá sa 24. 03. 2018 o 15:00 h., ihrisko DNV.

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S5A:

14. kolo Vajnory „B“ – Miloslavov hrá sa 18. 03. 2018 o 15:00 h.

16. kolo Vajnory „B“ – NMŠK Bratislava hrá sa 01. 04. 2018 o 16:30 h.

18. kolo Vajnory „B“ – MŠK Senec hrá sa 15. 04. 2018 o 17:00 h.

20. kolo Vajnory „B“ –Chorvátsky Grob hrá sa 29. 04. 2018 o 17:00 h.

22. kolo Vajnory „B“ – Jarovce hrá sa 13. 05. 2018 o 17:00 h.

25. kolo Vajnory „B“ – Malinovo hrá sa 03. 06. 2018 o 17:30 h.

Upozorňuje na zmeny termínov v súťaži S6A:

10. kolo  ŠK Tomášov „B“ – SDM Domino „B“ hrá sa 07. 04. 2018 o 16:30 h.

12. kolo ŠK Tomášov „B“ – ŠK Kaplná hrá sa 21. 04. 2018 o 17:00 h.

14. kolo  ŠK Tomášov „B“ – ŠK Čataj - FK hrá sa 05. 05. 2018 o 17:00 h.

Upozorňuje FK na povinnosť   mať zaregistrovaných nasledovných športových odborníkov: hlavný usporiadateľ, zdravotník, vedúci mužstva v ISSF pre FK v súťažiach S5A, S6A (s povinnosťou uvedenia v zápise o stretnutí).

Postup ako funguje proces registrácie športových odborníkov nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici . Od aktuálneho súťažného ročníku je možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré sú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb.

Je nutné aby každý FK zaregistroval hlavného usporiadateľa, zdravotníka, vedúceho mužstva (odporúčame aj ďalšie osoby: tréner, ...). V prípade, že FK nebude mať zaregistrovaného hlavného usporiadateľa, nebude možné uzatvoriť zápis o stretnutí. (Zdravotník: pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak  máte doktora, ten má svoju licenciu, resp. osobne číslo, ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu a podobne. Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná.)

Upozorňuje: O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK (FO) a príslušný tréner (SP čl. 46), ktoré sú povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára pre hráča, ktorý nedovŕšil ešte 18. rok veku. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK, ktorá ich zaeviduje a zverejní ich platnosť s menom hráča na webovej stránke. Pri nepredložení predmetných dokladov sa bude považovať štart hráča za neoprávnený a stretnutie bude kontumované. Hráč, ktorý dovŕšil 18. rok veku, tieto doklady už nepotrebuje. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK (FO).

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

MŠK Senec:

Filip Rybanský – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

Matej Badinský – lekárska prehliadka platná do 3. 5. 2018

Patrik Šušla – lekárska prehliadka platná do 8. 5. 2018

NMŠK Bratislava:

Pavol Kriš - lekárska prehliadka platná do 17. 07. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018.

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9.10.2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

MZM B 14.kolo ŠK Svätý Jur „D“ – TJ Čunovo dňa 24.03.2018 o 10,00 hod. ihr. Svätý Jur.

Oznamuje:

Schvaľuje striedavý štart hráča Erik Bernhauer (FKP Dúbravka – FK Dúbravka).

SZM – FC Ružinov Bratislava – zmena hracieho času domácich stretnutí – Sobota o 09:00 hod.

KOMISIA ROZHODCOV:

Oznamy:

Seminár rozhodcov sa uskutoční dňa 11.3.2018 (nedeľa) od 13:00h v Aule SZTK, Dom športu, Junácka 6, Bratislava . Pozvánka s programom seminára bola zaslaná emailovou poštou. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pôsobenia v jarnej časti 2018.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

GOGA Tomáš, tel. 0907 939 119, email: tomas.goga@twingy.sk

UBĽANSKÝ Marcel, tel. 0911 435 518, email: marcelinko125@azet.sk

Delegát:

KRONERAFF Martin, tel. 0902 188 097, email: kroneraff.martin@gmail.com

 

Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – mesto  17.–18.3. 2018 č. 16

Súťaže riadené ObFZ BA-M

Seniori V. liga S5A – 14. kolo

17.3. 10.30 Iskra Petržalka – NMŠK 1922  Kakaščík, Ubľanský, Chalka; Žilavý VL.

17.3. 10.30 Krasňany – MŠK Senec  Moravec, Bočák Jo., Gajdošík; (D)

18.3. 15.00 N. Dedinka – Malinovo  Koštrna, Sopata, Knopp; (D)   

18.3. 15.00 Igram – Danubia H. Šúr  Dúbravec, Kravárik, Uram; Vnuk

18.3. 15.00 Vajnory „B“ – Miloslavov  Kuzmová, Rataj, Orlíková; Šuniar

18.3. 15.00 Jarovce – D. N. Ves „B“  Vanek, Křivan, Villalba; Blecha

18.3. 15.00 Ch. Grob – FK Dúbravka  Bogdáň, Ťažký, Abrman; Lehuta

St. žiaci SZM –14. kolo

17.3. 9.00 Ružinov – MŠK Senec „B“  Križko, Tanglmayer D.   

17.3. 10.00 Z. Bystrica – Lamač  Štepanovský, Stolárik

17.3. 10.00 PFA ŠTK Šamorín „B“ – FK Dúbravka  Šusták, Takáč M.

17.3. 11.00 Kráľová p/S – Ivanka p/D  Vány, Malovec Ri.   

18.3. 9.00 MŠK Senec „C“ – NMŠK 1922 „B“  Lacena, Dúbravec 

18.3. 10.00 N. Dedinka – Kalinkovo  Ertel, Malovec Ro.

18.3. 11.00 Most p/B – FC Petržalka „C“  Marczell

18.3. 12.30 Jarovce – Rusovce  Villalba, Křivan 

 

 

Prečítané: 225x