25.01.2019, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.23 2018/2019 zo dňa 25.1.2019

25.01.2019, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.23 2018/2019 zo dňa 25.1.2019
image
Autor: J.PAVLÍK
Zdroj: J.PAVLÍK

  

SEKRETARIÁT

Oznamuje:

Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto zvoláva Konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava- mesto, ktorá sa uskutoční dňa 21. februára 2019 ( štvrtok) o 17,00 hod.  v aule Domu športu, Junácka 6 Bratislava, s nasledovným programom: 

1. Otvorenie

2. Správa mandátovej komisie

3. Schválenie programu konferencie ObFZ BA-mesto

4. Schválenie pracovných komisií a pracovného predsedníctva

5. Správa o činnosti ObFZ BA-mesto za rok 2018

6. Správa o hospodárení ObFZ BA-mesto za rok 2018 – čerpanie rozpočtu 

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 – schválenie rozpočtu

8. Správa revíznej komisie 

9. Príprava jarnej časti súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto

10. Potvrdenie delegátov na konferenciu BFZ za ObFZ BA-mesto 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia

13. Záver

Pozvánka s návratkou bola riadnym členom zaslaná e-mailovou poštou. 

KOMISIA ROZHODCOV

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov a delegátov sa bude konať 3.3.2019 (nedeľa) v kongresovom centre hotela Družba, Botanická 25, Bratislava. Účasť na seminári je povinná. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Prečítané: 143x