Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.21 2018/2019 zo dňa 23.11.2018
23.11.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.21 2018/2019 zo dňa 23.11.2018

23.11.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.21 2018/2019 zo dňa 23.11.2018

  

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Propozície na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutieod pondelka 26.11.

Prihlásené družstvá:

2008: (13)

FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo, MFK Rusovce, ŠK Nová Dedinka, NMŠK 1922 Bratislava, MŠK Kráľová pri Senci

2010: (16)

FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MFK Záhorská Bystrica, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Bernolákovo „A“ a „B“, SFC Kalinkovo, SDM Domino, ŠK Nová Dedinka, NMŠK 1922 Bratislava „A“ a „B“, FKP Dúbravka

KOMISIA ROZHODCOV

KR usporiada dňa 16.12. (nedeľa) Vianočný turnaj rozhodcov ObFZ Bratislava -mesto. Bližšie informácie k turnaju boli zaslané emailovou poštou.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U. č. 74: ŠK Hamuliakovo, S5A. Klub nezaslal vyjadrenie a stanovisko. Za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 13. kola s FK ŠK Danubia Hrubý Šúr do 48 hodín na portál futbalnet.sk, ukladá DS - Pokutu 50.-€, podľa  RS BFZ čl. 2a Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.11.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 269x