Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 2018/2019 zo dňa 9.11.2018
09.11.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 2018/2019 zo dňa 9.11.2018

09.11.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.19 2018/2019 zo dňa 9.11.2018

 ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Odstupuje ŠK Hamuliakovo na DK z dôvodu nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 13. kolo na www.futbalnet.sk (opakované nesplnenie povinnosti).

Žiada ŠK Igram o písomné stanovisko ohľadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 13. kolo na www.futbalnet.sk (zaslať na pavolsuniar@gmail.com v termíne do 13. 11. 2018).

Berie na vedomie písomné vyjadrenia ŠK Nová Dedinka a OŠK Chorvátsky Grob ohľadne ohľadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) a žiada oba FK o prijatie opatrení na zabezpečenie plnenia RS ObFZ Ba- mesto čl. písmeno a).

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Doteraz prihlásené družstvá:

2008: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo, MFK Rusovce, ŠK Nová Dedinka

2010: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MFK Záhorská Bystrica, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo, SDM Domino, ŠK Nová Dedinka

Prihlásené mužstvá môžu do 18.11.2018 poslať na adresu adamsomolani@gmail.com požiadavky k vyžrebovaniu resp. k termínu stretnutia.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

11. kolo SZM A

Hugo Platek (OFK Dunajská Lužná) - RP vo vyžiadaní 

11. kolo MZM A

Roland Gál (TJ Rovinka) - RP vo vyžiadaní

11. kolo MZM B

Matej Molota (SDM Domino) - RP vo vyžiadaní 

KOMISIA ROZHODCOV

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

NOVICKÝ M. 

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči (S5A Hamuliakovo-Hrubý Šúr)

CHALKA I. 

nedostatočný popis udeleného OT pre H (S5A Igram- Malinovo)

MARCZELL A.

nevyznačený kapitán H družstva (MZM Ivanka p.D. - SDM Domino D)

KLIMENT J.

nevyplnené kolónky námietky a zranení hráči, neuvedený výsledokkonfrontácie (MZM Lamač - Nová Dedinka) (MZM FC Petržalka D - Iskra Petržalka)

LACENA M.

nevyznačený kapitán H družstva (SZM Kráľová p.S - Kaplna)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 67: Adrian Peller 1196700 (TJ Malinovo, S5A), vylúčený za HNS – kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 05.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.

U. č. 68: Tomáš Nemeček  1310742 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – vrazenie nadmernou silou dlaňami do hrude súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DS – pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 05.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U. č. 69: Michal Holek 1286238 (ŠK Igram, S5A), od 05.11.2018. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 70: Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A. Berie na vedomie  stanovisko menovaného a klubu a za NS voči delegovanej osobe počas stretnutia a HNS po stretnutí (urážka VD súpera) po stretnutí ŠK Tomašov B – TJ Slávia Ekonóm, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP.

U. č. 71: ŠK Hamuliakovo, S5A. Na základe odstúpenia ŠTK, za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 11. kola s ŠK Igram, ukladá DS – Pokutu 100.-€, podľa čl. 2a, Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu RS ObFZ BA-mesto.

U. č. 72: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Na základe odstúpenia ŠTK, za nenahratie stretnutia 12. kola s MKF Záhorská Bystrica do 48 hodín na stránku futbalnet, ukladá DS – Pokutu 50.-€, podľa čl. 2a, Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu RS ObFZ BA-mesto.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.11.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 235x