Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 2018/2019 zo dňa 2.11.2018
02.11.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 2018/2019 zo dňa 2.11.2018

02.11.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.18 2018/2019 zo dňa 2.11.2018

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Odstupuje ŠK Hamuliakovo na DK z dôvodu nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 11. kolo na www.futbalnet.sk (opakované nesplnenie povinnosti).

Odstupuje FK ŠK Danubia Hrubý Šur na DK z dôvodu nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 12. kolo na www.futbalnet.sk (opakované nesplnenie povinnosti).

Žiada OŠK Chorvátsky Grob o písomné stanovisko ohľadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 11. kolo na www.futbalnet.sk (zaslať na pavolsuniar@gmail.com v termíne do 6. 11. 2018).

Žiada ŠK Nová Dedinka o písomné stanovisko ohľadne nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z RS ObFZ Ba-mesto čl. 2 písmeno a) - nenahranie videozáznamu zo stretnutia S5A, 12. kolo na www.futbalnet.sk (zaslať na pavolsuniar@gmail.com v termíne do 6. 11. 2018).

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

13. kolo FK Dúbravka – Lokomotíva Devínska N. V. „B“ hrá sa 03. 11. 2018 o 13:30 h.

S6A:

13. kolo Inter - Kaplná hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

18. kolo FK Inter – FK Družstevník Blatné hrá sa 14. 04. 2018 o 16:30 h., ihrisko Stupava.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka. 

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

NMŠK Bratislava:

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

Adam Bujna - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

Samuel Rak - lekárska prehliadka platná od 02. 07. 2018

Marko Kozánek - lekárska prehliadka platná od 15. 08. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

ŠK Čataj FK:

Oliver Krajčovič - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

ŠK Tomášov:

Patrik Šill - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

FK Reca:

Viliam Lakatoš - lekárska prehliadka platná od 23. 08. 2018

Dragons:

Rudolf Straka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

INTER:

Roman Kliman – lekárska prehliadka platná od 04. 09. 2018

Filip Novotka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

Martin Seneši - lekárska prehliadka platná od 22. 10. 2018

Matúš Molnár - lekárska prehliadka platná do 31. 12. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Doteraz prihlásené družstvá:

2008: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MŠK Iskra Petržalka „A“ a „B“, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo

2010: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MFK Záhorská Bystrica, FK Slovan Ivanka pri Dunaji, MŠK Iskra Petržalka, ŠK Bernolákovo, SFC Kalinkovo

Akceptuje vysvetlenie k neskoršiemu začiatku stretnutia SZM B 10. kolo FK Dúbravka – SDM Domino „B“. Nariaďuje FK Dúbravka prijať opatrenia, aby sa predišlo obdobnej situácií.

Schvaľuje dohodu:

MZM B 11. kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Vajnory dňa 10.11.2018 o 10,30 hod. ihr. Kráľová pri Senci (v prípade nespôsobilej HP dňa 10.11.2018 zabezpečí mužstvo MŠK Kráľová pri Senci náhradnú hraciu plochu aby sa stretnutie uskutočnilo v jesennej časti).

Nariaďuje:

MZM A 11. kolo FKM D. N. Ves – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 11.11.2018 o 09,00 hod. ihr. D. N. Ves z dôvodu kolízie.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

10. kolo SZM A

Matej Kubinec (FK Most pri Bratislave) - RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

BREJKA P. 

Neuvedený hlavný usporiadateľ stretnutia, neuvedený výsledok konfrontácie, nevyplnené kolónky zranených hráčov a námietok, neskoro uzatvorené nominácie oboch družstiev pred stretnutím ( SZM, Inter B - Kráľová pri Senci)

DÚBRAVEC M. 

Neuvedený dôvod uzavretia nominácií oboch družstiev v polčasovej prestávke. V prípade, že nie je možné z dôvodu chýbajúceho internetového pripojenia alebo notebooku uzavrieť zápis pred stretnutím v ISSF, je nutné tieto skutočnosti uviesť do záznamu rozhodcu (SZM, Blatné - Miloslavov) 

LACENA M.

Neuvedený kapitán D družstva (SZM, Kaplná - Záhorská Bystrica)

GVORA O. 

Neuvedený výsledok konfrontácie (MZM, Domino B - Čunovo)

CHALKA I.

Neuvedený neskorší začiatok stretnutia (S6A Dragons- Blatné)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 62: Tomáš Kapri 1213033 (MŠK Kráľová pri Senci, S5A), od 28.10.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U. č. 63: Ľubomír Mandík 1281005 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), od 28.10.2018. 

U. č. 64: Alan Zemeš 1250493 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), od 28.10.2018. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 65: Robert Chobot 1052911 – VD ŠK Igram, S5A. Vykázaný z TZ za HNS ( hrubá urážka R ) v stretnutí ŠK Nová Dedinka – ŠK Igram, odohrané dňa 28.10.2018, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 29.10.2018, ukladá menovanému finančnú pokutu 30.-€ , podľa čl. 48/2b,16 a 12 DP. 

U. č. 66: Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A. Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie voči menovanému za NS voči delegovanej osobe počas stretnutia a HNS po stretnutí ( hrubá urážka R ) po stretnutí ŠK Tomašov B – TJ Slávia Ekonóm, odohrané dňa 28.10.2018. Žiada Tomáša Ballána a klub o písomné stanovisko k HNS v termíne do 6.11.2018 a podľa čl. 16 DP, má Tomáš Ballán pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 08.11.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 249x