Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.17 2018/2019 zo dňa 26.10.2018
26.10.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.17 2018/2019 zo dňa 26.10.2018

26.10.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.17 2018/2019 zo dňa 26.10.2018

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

13. kolo MSK Iskra - SKO Miloslavov hrá sa 30. 10. 2018 o 10:30 h. 

13. kolo FK Dúbravka – Lokomotíva Devínska N. V. „B“ hrá sa 03. 11. 2018 o 13:30 h.

S6A:

13. kolo Inter - Kaplna hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

18. kolo FK Inter – FK Družstevník Blatné hrá sa 14. 04. 2018 o 16:30 h., ihrisko Stupava.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka. 

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

NMŠK Bratislava:

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

Adam Bujna - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

Samuel Rak - lekárska prehliadka platná od 02. 07. 2018

Marko Kozánek - lekárska prehliadka platná od 15. 08. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

ŠK Čataj FK:

Oliver Krajčovič - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

ŠK Tomášov:

Patrik Šill - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

FK Reca:

Viliam Lakatoš - lekárska prehliadka platná od 23. 08. 2018

Dragons:

Rudolf Straka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

INTER:

Roman Kliman – lekárska prehliadka platná od 04. 09. 2018

Filip Novotka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

Martin Seneši - lekárska prehliadka platná od 22. 10. 2018

Matúš Molnár - lekárska prehliadka platná do 31. 12. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Doteraz prihlásené družstvá:

2008: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“

2010: FK Rača Bratislava „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa Bratislava, FK Vajnory „A“ a „B“, MFK Záhorská Bystrica, FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Podľa SP čl. 82/1g kontumuje stretnutie MZM A 9. kolo MŠK Senec „C“ – SDM Domino „D“. Podľa SP čl. 11/2 sa priznávajú družstvu MŠK Senec „C“ 3 body a aktívne skóre 3:0. Mužstvo SDM Domino Bratislava „D“ odstupuje na DK (BAm-KM-2018/2019-0026).

Schvaľuje dohodu:

MZM A 10. kolo FK Mariathal Bratislava – SDM Domino „D“ dňa 27.10.2018 o 09,30 hod. ihr. Marianka.

MZM A 11. kolo FK mládeže D. N. Ves – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 10.11.2018 o 09,00 hod. ihr. D. N. Ves (v prípade nespôsobilej HP dňa 10.11.2018 zabezpečia kluby náhradnú hraciu plochu aby sa stretnutie uskutočnilo v jesennej časti).

MZM B 11. kolo MŠK Iskra Petržalka „B“ – MŠK Senec „B“ dňa 10.11.2018 o 09,00 hod. ihr. FK MŠKI – umelá tráva.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

9. kolo SZM B

Charlie Zelenka (MŠK Senec) - RP predložený

Ján Miartuš (MŠK Senec) - RP predložený 

9. kolo MZM B

Carlos Sanz (FK Lamač) - RP vo vyžiadaní 

KOMISIA ROZHODCOV

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

TAKÁČ M

štart hráča bez RP musí byť v súlade so SP čl. 43, t.j., musí byť konfrontovaný za účasti kapitánov a vedúcich oboch družstiev (MZM, Lamač - Scorpions)

URAM M. 

štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii je článok 46, nie 43. (S6A Inter-Čataj

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 56: Martin Vereš 1246374 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PU, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP, od 22.10.2018.

U. č. 57: Adam Benko 1298387 (ŠK Igram, S5A), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti hrou rukou v PU, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 22.10.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U. č. 58: Tomáš Štefan 1192943 (ŠKO Miloslavov, S5A), od 22.10.2018. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 59: Jozef Rovenský – lekár, ŠK Kaplna, S6A. Vykázaný z TZ v stretnutí FK Družstevník Blatné – ŠK Kaplna, odohrané dňa 21.10.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubá urážka R ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s podmienečným odkladom do 30.04.2018, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 21.10.2018 a finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 48/2b,12 DP. 

U. č. 60: NMŠK 1922 Bratislava, S6A. Klub nezaslal vyjadrenie k odstúpeniu ŠTK pre neprítomnosť lekára v stretnutí S6A, 10 kolo NMŠK 1922 BA – FK Dr. Blatné. DK za porušenie RS Ob FZ BA-mesto ( neprítomnosť lekára alebo zdravotníka na stretnutí), udeľuje klubu NMŠK 1922 Bratislava pokutu 30.-€, podľa čl. 12 DP.

U. č. 61: SDM Domino Bratislava D, MZM A. Na základe odstúpenia KM, za kontumáciu stretnutia MŠK Senec C – SDM Domino Bratislava D, kde v družstve klesol počet hráčov pod sedem, v zmysle SP čl.82/1g ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 01.11.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 237x