Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.16 2018/2019 zo dňa 19.10.2018
19.10.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.16 2018/2019 zo dňa 19.10.2018

19.10.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.16 2018/2019 zo dňa 19.10.2018

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Odstupuje na DK NMŠK 1922 Bratislava z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí S6A, 10. kolo.

Berie na vedomie písomné vyjadrenie MKF Záhorská Bystrica ohľadne nedostatočného počtu US (RS čl. 2) a neplnenia povinností vyplývajúcich zo SP čl. 57, 58 a 60 v stretnutí S5A, 9. kolo a žiada MKF Záhorská Bystrica o prijatie opatrení na zabezpečenie počtu a činnosti US a HU v súlade so SP a RS ObFZ Ba- mesto.

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

13. kolo MSK Iskra - SKO Miloslavov hrá sa 30. 10. 2018 o 10:30 h. 

S6A:

11. kolo Inter - Čataj hrá sa 21. 10. 2018 o 10:00 h.

13. kolo Inter - Kaplna hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

18. kolo FK Inter – FK Družstevník Blatné hrá sa 14. 04. 2018 o 16:30 h., ihrisko Stupava.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka. 

13. kolo FK Dúbravka – Lokomotíva Devínska N. V. „B“ hrá sa 03. 11. 2018 o 13:30 h.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Podľa SP čl. 82/1g kontumuje stretnutie SZM A 8. kolo FC Ružinov – FK Slovan Most pri Bratislave. Podľa SP čl. 11/3 platí výsledok dosiahnutý v stretnutí. Mužstvo FK Slovan Most pri Bratislave odstupuje na DK (BAm-KM-2018/2019-0025).

Schvaľuje dohodu:

SZM A 11. kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Lamač Bratislava dňa 10.11.2018 o 14,30 hod. ihr. FK MŠKI – umelá tráva.

SZM B 11. kolo NMŠK 1922 Bratislava „B“ – MŠK Senec „B“ dňa 04.11.2018 o 11,00 hod. ihr. NMŠK 1922 Bratislava.

MZM A 11. kolo FK mládeže D. N. Ves – NMŠK 1922 Bratislava „B“ dňa 24.10.2018 o 16,00 hod. ihr. D. N. Ves.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

8. kolo SZM A

Matej Fabián (Dunajská Lužná) - RP vo vyžiadaní 

Dominik Bacigál (Kaplna) - RP vo vyžiadaní 

KOMISIA ROZHODCOV

Doplnenie do adresára R:

BREJKA Patrik, tel. 0944 541 040, email: brejka.patrik@gmail.com

GVORA Ondrej, tel. 0902 493 892, email: ondrej.gvora@gmail.com

KLIMENT Jakub, tel. 0911 014 584, email: kubo.kliment4@gmail.com

TURČAN Juraj, tel. 0907 281 693, email: jukinko88@gmail.com

VLČEK Vladimír, tel. 0904 056 711, email: vladovlcek02@gmail.com

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

ABRMAN M. 

popisy priestupkov, za ktoré boli udelené OT sú taktiež NS (S6A Dragons- Mariathal)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 49: Vojtech Kišš 1049910 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A), vylúčený za HNS v polčasovej prestávke ( hrubé urážky a vyhrážanie smerom k R ), podľa čl. 49/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 49/2c DP, od 15.10.2018  s prerušením počas zimnej prestávky.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 50: Peter Jalakša 1077970 (MŠK Iskra Petržalka, S5A), od 15.10.2018.

U. č. 51: Ivan Žemlička 1219676 (MFK Slovan Záh. Bystrica, S5A), od 15.10.2018.

U. č. 52: Jozef Labis 1211186 (ŠK Hamuliakovo, S5A), od 14.10.2018.

U. č. 53: Josue David Barrios 1402011 (FK The Dragons, S6A), od 14.10.2018. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U.č.14 najskôr vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (2 stretnutia), podľa čl. 40/3 DP.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U. č. 54: José Zamora 1401612 (FK The Dragons, S6A), od 14.10.2018. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 55: FK Slovan Most pri Bratislave, SZM A. Na základe odstúpenia KM, za kontumáciu stretnutia FC Ružinov – FK Slovan Most pri Bratislave, kde v družstve klesol počet hráčov pod sedem, v zmysle SP čl.82/1g  ukladá DS – Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 25.10.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 270x