Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2018/2019 zo dňa 12.10.2018
12.10.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2018/2019 zo dňa 12.10.2018

12.10.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.15 2018/2019 zo dňa 12.10.2018

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Žiada MKF Záhorská Bystrica o zaslanie písomného vyjadrenia ohľadne nedostatočného počtu US (RS čl. 2) a neplnenia povinností vyplývajúcich zo SP čl. 57, 58 a 60 v stretnutí S5A, 9. kolo. 

Berie na vedomie písomné vyjadrenie FK ŠK Danubia Hrubý Šur ohľadne videozáznamu zo stretnutia S5A, 8. kolo a žiada FK ŠK Danubia Hrubý Šur o prijatie opatrení na zabezpečenie plnohodnotného videozáznamu zo stretnutí.

Upozorňuje FK na povinnosť registrácie športových odborníkov – HU, lekár/zdravotník, vedúci mužstva, videotechnik (len S5A)- info na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

10. kolo ŠKO Miloslavov - Lokomotíva DNV "B" hrá sa 13. 10. 2018 o 9:00 h.

12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihr.  Kráľová p. S.

13. kolo MSK Iskra - SKO Miloslavov hrá sa 30. 10. 2018 o 10:30 h. 

S6A:

10. kolo Inter - FK Reca hrá sa 14. 10. 2018 o 10:00 h.

11. kolo Inter - Čataj hrá sa 21. 10. 2018 o 10:00 h.

13. kolo Inter - Kaplná hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

18. kolo FK Inter – FK Družstevník Blatné hrá sa 14. 04. 2018 o 16:30 h., ihrisko Stupava.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka. 

13. kolo FK Dúbravka – Lokomotíva Devínska N. V. „B“ hrá sa 03. 11. 2018 o 13:30 h.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

NMŠK Bratislava:

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

Adam Bujna - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

Samuel Rak - lekárska prehliadka platná od 02. 07. 2018

Marko Kozánek - lekárska prehliadka platná od 15. 08. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9. 10. 2018

Jakub Pucher - lekárska prehliadka platná od 04. 05. 2018 do 25. 10. 2018

Dávid Pusztai - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19. 02. 2018

Adam Rusnák - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

ŠK Čataj FK:

Oliver Krajčovič - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

ŠK Tomášov:

Patrik Šill - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

FK Reca:

Viliam Lakatoš - lekárska prehliadka platná od 23. 08. 2018

Dragons:

Rudolf Straka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

INTER:

Roman Kliman – lekárska prehliadka platná od 04. 09. 2018

Filip Novotka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

KM akceptuje vysvetlenie FK Inter Bratislava „B“ prečo nebol k dispozícií internet na stretnutí SZM A 7.kolo FK Inter „B" – OFK Dunajská Lužná (Uznesenie BAm-KM-2018/2019-0024).

Schvaľuje dohodu:

SZM A 8. kolo MFK Záhorská Bystrica – MŠK Kráľová pri Senci dňa 13.10. o 10,00 hod. ihr. Záhorská Bystrica

SZM B 11. kolo ŠKO Miloslavov – FK Dúbravka dňa 20.10.2018 o 14,00 hod. ihr. Miloslavov.

MZM A 8. kolo MŠK Iskra Petržalka – SFC Kalinkovo dňa 10.11.2018 o 13,00 hod. ihr. FK MŠKI – UT.

MZM A 9. kolo SFC Kalinkovo – MFK Záhorská Bystrica dňa 20.10.2018 o 10,00 hod. ihr Kalinkovo 

MZM B 15. kolo ŠK Vrakuňa Bratislava „B“ – FK Lamač Bratislava dňa 11.11.2018 o 10,00 hod. ihr. Vrakuňa (v prípade nespôsobilej HP dňa 11.11.2018 zabezpečí FK Lamač náhradnú hraciu plochu aby sa stretnutie uskutočnilo v jesennej časti).

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

MZM A 7. kolo 

Alex Trgiňa (FC Ružinov) - RP predložený 

Hugo Viktor Sulík (FC Ružinov) - RP vo vyžiadaní 

Marek Víglaský (FC Ružinov) - RP vo vyžiadaní 

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamy:

Pozýva na svoje zasadnutie R - Alexandra Marczella (SZM A, 13.kolo Kráľová - Lamač) dňa 18.10. o 17:00h. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

RÉVAI D.

neuvedený videotechnik (S5A Záh. Bystrica- Hamuliakovo)

CHALKA I.

do kolónky zranení hráči patrí iba diagnóza, vyjadrenie patrí do záznamu R (S5A Chorv. Grob- Krasňany)

JACEČKO T.

nedostatočný popis hráčov štartujúcich bez RP (S6A NMŠK- Ekonóm)

ABRMAN M. 

HU a tréner D bola tá istá osoba (pmb1, NMŠK - Inter)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 44: Michal Oravec 1326667 (MŠK Kráľová pri Senci, SZM A), vylúčený za riskantné sotenie do súpera v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 49/2a DP, od 11.10.2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 45: Peter Rigo 1365197 (FC Ružinov Bratislava, SZM A), od 11.10.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 46: Jozef Labis 1211186, tréner ŠK Hamuliakovo-S5A. Za HNS voči rozhodcovi počas stretnutia a vykázanie z technickej zóny (kritika R) MFK Záhorská Bystrica – ŠK Hamuliakovo, odohrané dňa 6.10.2018, ukladá DS – pozastavenie funkcie vedúceho trénera na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/1a,2a DP, od 7.10.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U. č. 47: Roman Jajcay 1251651 (NMŠK 1922 Bratislava, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 38-41 DP. Upúšťa od výkonu jej zvyšku 2 dni a uvoľňuje výkon športu Romanovi Jajcayovi od 12.10.2018. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U. č. 48: Alexander Marczell 1314203 – Za nesprávnu kvalifikáciu priestupku vylúčeného hráča v stretnutí MŠK Kráľová pri Senci – FK Lamač, odohraného dňa 10.10.2018, ktorá nie je v zmysle PF, odstupuje rozhodcu Alexandra Marczella na KRaD.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.10.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 191x