Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 2018/2019 zo dňa 5.10.2018
05.10.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 2018/2019 zo dňa 5.10.2018

05.10.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.14 2018/2019 zo dňa 5.10.2018

  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Žiada FK ŠK Danubia Hrubý Šur o písomné stanovisko ohľadne nenahrania videozáznamu zo stretnutia S5A, 8. kolo na www.futbalnet.sk (zaslať na pavolsuniar@gmail.com ).

Upozorňuje FK na povinnosť registrácie športových odborníkov – HU, lekár/zdravotník, vedúci mužstva, videotechnik (len S5A)- info na: http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.

Zamieta žiadosť o zmenu termínu S5A, 11. kolo Lokomotíva DNV "B" - ŠK Nová Dedinka. Žiadosť nie je v súlade s RS ObFZ Ba-mesto čl. 3.

Schvaľuje zmenu termínu: S5A, 13. kolo FK Dúbravka – Lokomotíva Devínska N. V. „B“ hrá sa 03. 11. 2018 o 13:30 h.

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

10. kolo ŠKO Miloslavov - Lokomotíva DNV "B" hrá sa 13. 10. 2018 o 9:00 h.

12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

13. kolo MSK Iskra - SKO Miloslavov hrá sa 30. 10. 2018 o 10:30 h. 

S6A:

9. kolo FK Družstevník Blatné - FK Inter hrá sa 07. 10. 2018 o 15:30 h., ihrisko Blatné.
10. kolo Inter - FK Reca hrá sa 14. 10. 2018 o 10:00 h.

11. kolo Inter - Čataj hrá sa 21. 10. 2018 o 10:00 h.

13. kolo Inter - Kaplna hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

18. kolo FK Inter – FK Družstevník Blatné hrá sa 14. 04. 2018 o 16:30 h., ihrisko Stupava.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka. 

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

NMŠK Bratislava:

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

Adam Bujna - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

Samuel Rak - lekárska prehliadka platná od 02. 07. 2018

Marko Kozánek - lekárska prehliadka platná od 15. 08. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9. 10. 2018

Jakub Pucher - lekárska prehliadka platná od 04. 05. 2018 do 25. 10. 2018

Dávid Pusztai - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19. 02. 2018

Adam Rusnák - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

ŠK Čataj FK:

Oliver Krajčovič - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

ŠK Tomášov:

Patrik Šill - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

FK Reca:

Viliam Lakatoš - lekárska prehliadka platná od 23. 08. 2018

Dragons:

Rudolf Straka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

INTER:

Roman Kliman – lekárska prehliadka platná od 04. 09. 2018

Filip Novotka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa). Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

Prihlášku a súpisku na ZHL prípraviek nájdete v sekcii „Tlačivá a dokumenty na stiahnutie“.

Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže (SP, čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP, čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP, čl. 82/f a čl.11).

Schvaľuje dohodu:

MZM A 14. kolo FK mládeže D. N. Ves – TJ Malinovo dňa 13.10.2018 o 11,00 hod. ihr. Malinovo. 

MZM B 15. kolo OŠK Chorvátsky Grob – MŠK Kráľová pri Senci dňa 06.10.2018 o 10,00 hod. ihr. Chorvátsky Grob.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

MZM A 6. kolo 

Mattia Zizza (FC Ružinov) - RP vo vyžiadaní

Hugo Viktor Sulík (FC Ružinov) - RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamy:

Doplnenie do adresára R:

IHNACIK Daniel , tel.: 0908 665 397, email: dan.ihnacik@gmail.com 

TAKÁČ Martin , tel.: 0910 188 611, email: martin.takac@mensa.sk

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

JACEČKO T.

skutočnosti uvedené v poznámke patria do záznamu R a tieto treba dostatočne naformulovať (S5A Kráľová p/Senci- Miloslavov)

URAM M.

neuvedený vedúci družstva D (S6A Ekonóm- Inter B)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U. č. 41: Jerguš Balážik 1321008 (NMŠK 1922 Bratislava, SZM B), od 1.10.2018

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 42: FK Inter Bratislava, MZM B. Za nerešpektovanie uznesenia KM/ 0022, nezaslanie vyjadrenia k chýbajúcej tlačiarni v stretnutí 14. kola FK Inter Bratislava D – SDM Domino, DK udeľuje klubu FK Inter Bratislava pokutu 20.-€, podľa čl. 12 DP.

U. č. 43: OŠK Chorvátsky Grob, S5A. ŠTK odstúpila klub na DK za nedostatočný počet usporiadateľov v stretnutí S5A, 7. kolo OŠK Chorvátsky Grob – TJ Malinovo. Klub nezaslal svoje vyjadrenie. DK ukladá disciplinárnu sankciu - Pokutu 40.-€, za nedodržanie RS, čl.2 Ustanovenia k organizácii stretnutia a podľa čl.12 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.10.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 254x