Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.11 2018/2019 zo dňa 14.9.2018
14.09.2018, Jozef Pavlík

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.11 2018/2019 zo dňa 14.9.2018

14.09.2018, Jozef Pavlík
Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.11 2018/2019 zo dňa 14.9.2018

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že rozpis súťaží 2018/2019 v tlačenej forme si môžu zástupcovia klubov hrajúcich súťaže riadené ObFZ Bratislava-mesto, rozhodcovia a delegáti ObFZ Bratislava-mesto vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Bratislava-mesto u sekretára zväzu Jozefa Pavlíka t.č. +421 911 014 596 od pondelka 17.09.2018.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Upozorňuje ŠK Hamuliakovo na dôsledné dodržiavanie RS ObFZ Ba-mesto čl. 5 (uzatvorenie nominácie družstva pred stretnutím).

Schvaľuje žiadosť:

S5A, 10. kolo ŠKO Miloslavov - Lokomotíva DNV „B" hrá sa 13. 10. 2018 o 9:00 h.

Zmeny termínov stretnutí:

S5A:

7. kolo FK Dúbravka - ŠK Igram hrá sa 22. 09. 2018 o 16:00 h., ihrisko FK Dúbravka.

12. kolo MŠK Kráľová p. Senci – MŠK Iskra Petržalka hrá sa 27. 10. 2018 o 14:00 h., ihrisko Kráľová p. S.

S6A:

7. kolo Inter - Mariathal hrá sa 23. 09. 2018 o 10:00 h.

10. kolo Inter - FK Reca hrá sa 14. 10. 2018 o 10:00 h.

11. kolo Inter - Čataj hrá sa 21. 10. 2018 o 10:00 h.

13. kolo Inter - Kaplná hrá sa 04. 11. 2018 o 10:00 h.

Inter hrá domáce stretnutia na ihrisku: Stupava, umelá tráva.

13. kolo Mariathal - Ekonóm hrá sa 04. 11. 2018 o 13:30h., ihrisko Mariánka.

Schválené štarty hráčov vo vyššej vekovej kategórii - vo vekovej kategórii seniorov (SP čl. 46), ktorí predložili súhlas zákonného zástupcu a telovýchovného lekára:

NMŠK Bratislava:

Daniel Novosad - lekárska prehliadka platná od 17. 04. 2018

Adam Bujna - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

Samuel Rak - lekárska prehliadka platná od 02. 07. 2018

Marko Kozánek - lekárska prehliadka platná od 15. 08. 2018

FK Vajnory:

Richard Debnár – lekárska prehliadka platná do 02. 10. 2018

Erik Kratochvíla - lekárska prehliadka platná do 9. 10. 2018

Jakub Pucher - lekárska prehliadka platná od 04. 05. 2018 do 25. 10. 2018

Dávid Pusztai - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

MŠK Iskra Petržalka:

Oliver Medviď – lekárska prehliadka platná do 15. 03. 2019

SDM Domino:

Martin Korienek – lekárska prehliadka platná od 19. 02. 2018

Adam Rusnák - lekárska prehliadka platná od 14. 05. 2018

FK ŠK Danubia Hrubý Šúr:

Filip Voštinár - lekárska prehliadka platná od 04. 04. 2018

ŠK Nová Dedinka:

Oliver Hegyi - lekárska prehliadka platná od 10. 05. 2018

ŠK Čataj FK:

Oliver Krajčovič - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

ŠK Tomášov:

Patrik Šill - lekárska prehliadka platná od 14. 08. 2018

FK Reca:

Viliam Lakatoš - lekárska prehliadka platná od 23. 08. 2018

Dragons:

Rudolf Straka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018

INTER:

Roman Kliman – lekárska prehliadka platná od 04. 09. 2018

Filip Novotka - lekárska prehliadka platná od 30. 08. 2018.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Oznamuje:

V stretnutí SZM A 3.kolo FK Inter „B" - Kaplna nebol k dispozícií funkčný PC a tlačiareň. KM žiada FK Inter o vyjadrenie k uvedenému problému do 14.09.2018 (Uznesenie BAm-KM-2018/2019-0019).

V stretnutí SZM B 14.kolo MŠK Senec "B" - SDM Domino „B" nebolo k dispozícií internetové pripojenie. KM žiada MŠK Senec o vyjadrenie k uvedenému problému do 14.09.2018 (Uznesenie BAm-KM-2018/2019-0020).

Schvaľuje dohodu:

MZM A 4. kolo FK Mariathal – TJ Malinovo dňa 16.09.2018 o 10,00 hod. ihr. Malinovo (FK Mariathal uhradí poplatok 30,-€).

MZM A 4. kolo SDM Domino „D“ – SFC Kalinkovo dňa 17.09.2018 o 17,00 hod. ihr. Domino.

MZM A 6. kolo TJ Rovinka – MŠK Senec „B“ dňa 29.09.2018 o 9,30 hod. ihr. Rovinka.

MZM A 14. kolo FK mládeže D. N. Ves – TJ Malinovo dňa 13.10.2018 o 13,30 hod. ihr. D. N. Ves.

MZM B 1. kolo FK Inter Bratislava „D“ – MŠK Senec „B“ dňa 13.09.2018 o 18,15 hod. ihr. Drieňová.

Nariaďuje:

MZM A 5.kolo FC Petržalka – FK Mariathal dňa 23.09.2018 o 16,30 hod. ihr. Petržalka akadémia z dôvodu kolízie.

Hráči, ktorí nehrali na RP (SP čl. 43/3):

1.kolo SZM A

Gabriel Geľovský (Z. Bystrica) - RP vo vyžiadaní

Lukáš Vittek (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Tobiáš Rybárik (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Gabriel Ris (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Martin Harsány (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

1.kolo SZM B

Samuel Viglaš - (Vajnory) RP vo vyžiadaní od 24.8.2018 

2.kolo SZM A

Viktor Fartel (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Lukáš Vittek (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

2.kolo SZM B

Jakub Kováč (Domino B) - RP vo vyžiadaní

Jakub Konečný (Blatné) - RP vo vyžiadaní

Samuel Viglaš (Vajnory) - RP vo vyžiadaní

14.kolo SZM A

Gabriel Geľovský (Z. Bystrica) - RP vo vyžiadaní

Matúš Dujnič (Ružinov) - RP vo vyžiadaní

Andrej Klamár (Ružinov) - RP vo vyžiadaní

Matej Víglaský (Ružinov) - RP vo vyžiadaní

Ivan Králik (Kráľová pri Senci) - RP vo vyžiadaní

Denis Papánek (Kráľová pri Senci) - RP vo vyžiadaní

Lukáš Vittek (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Viktor Fartel (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

Ondrej Krajčovič (Kaplna) - RP vo vyžiadaní

14. kolo SZM B

Adrián Húdek (FK Dúbravka) - RP predložený

1.kolo MZM A

Daniel Sabo (Lafranconi) - RP predložený

2.kolo MZM A

Erik Kobza (Kalinkovo) - RP vo vyžiadaní

12.kolo MZM A

Lukáš Dzurilla (MARIATHAL) - RP vo vyžiadaní

Martin Vašíček (Jarovce) - RP predložený

Samuel Starý (Kalinkovo) - RP vo vyžiadaní

Kristína Režňáková (Petržalka D) - RP vo vyžiadaní

1.kolo MZM B

Matej Burian (Vrakuňa) - RP vo vyžiadaní

Ondrej Mikuška (Ch. Grob) - RP vo vyžiadaní

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamy:

KR oznamuje, že v mesiacoch september - október usporiada vstupné školenie pre nových rozhodcov. Uchádzači sa môžu prihlasovať na emailovú adresu obfz.ba.mesto@gmail.com najneskôr do 16.9.2018.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

TRAMITA Š.

do kolónky zranení hráči patrí iba diagnóza nadiktovaná lekárom, vyjadrenie k zraneniu je potrebné napísať do záznamu R (S5A Iskra- Jarovce)

JACEČKO T.

do kolónky zranení hráči patrí iba diagnóza nadiktovaná lekárom, vyjadrenie k zraneniu je potrebné napísať do záznamu R; neúplný popis hráčov štartujúcich bez RP (S5A Miloslavov- Malinovo)

ŠAFÁRIK R.

neuvedený vedúci D družstva ( SZM Inter B - Kaplná)

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U. č. 16: Dejan Súkala 1258933 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, S5A), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2 DP, od 10.09.2018.

U. č. 17: Mário Krajč 1133980 (FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A), vylúčený za HNS, hrubá urážka R, za ktorú sa po stretnutí ospravedlnil. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 10.09.2018.

U. č. 18: Dominik Ivanko 1219542 (FK Inter Bratislava, S6A), vylúčený za HNS, ponižujúci výrok na súpera, za ktorý sa po stretnutí ospravedlnil menovanému. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/1b,2b DP, od 10.09.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U. č. 19: ŠK Hamuliakovo, S5A. Za nedodržanie termínu nahratia videozáznamu na stránku www.futbalnet.sk zo stretnutia S5A, 4. kolo ŠK Hamuliakovo – Lokomotíva DNV B, DK udeľuje klubu ŠK Hamuliakovo pokutu 50.-€, v zmysle RS čl.2 Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu.

U. č. 20: NMŠK 1922 Bratislava, S6A. Doručené vyjadrenie k U.č.15 berie na vedomie. Nakoľko klub, podľa písomného vyjadrenia, nie si je vedomý disciplinárneho previnenia, DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 27.09.2018 o 16,30 p. Ladislava Horváta – zástupca klubu, DS Marcela Múčku a zástupcu ŠTK ObFZ BA-mesto.

U. č. 21: Peter Kukla, tréner FC Ružinov-MZM. Na základe Zápisu rozhodcu o stretnutí, začína disciplinárne konanie vo veci HNS voči delegovanej osobe (za kritiku, vyhrážanie a vykázanie z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 3. kola MZM A MŠK Iskra Petržalka – FC Ružinov Bratislava. Žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu do 18.09.2018 a podľa čl. 16,19 a 76/3 DP má pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.09.2018, v sídle ObFZ BA-mesto.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 301x