Prihláška a súpiska do XXI. Ročníka zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“
25.09.2018, Jozef Pavlík

Prihláška a súpiska do XXI. Ročníka zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“

25.09.2018, Jozef Pavlík
Prihláška a súpiska do XXI. Ročníka zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“

  

Oznamuje funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že sa i v tomto súťažnom ročníku organizuje XXI. Ročník zimnej halovej ligy prípraviek ,,O Pohár predsedu ObFZ Bratislava - mesto“. Halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku. Vekové kategórie prípraviek: ročník 2008 (nar. 1.1.2008 a mladší) a ročník 2010 (nar. 1.1.2010 a mladší). Miesto konania: SOS Na Pántoch 9 Bratislava – Rača (hrací deň bude nedeľa).  Turnaj sa odohrá v mesiacoch december 2018, január a február 2019 (2.12., 9.12., 16.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2. a 17.2.) na základe prihlášok budú spracované propozície halového turnaja. Podmienky účasti: zaslanie riadne vyplnenej prihlášky a potvrdenej FK do 18. 11. 2018, ktorú treba zaslať na adresu jozef.pavlik@futbalnet.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,-€ za každé družstvo prihlásené do turnaja bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry. Každé prihlásené družstvo do 30.11.2018 zašle vyplnenú súpisku mužstva v elektronickej podobe na adresu adamsomolani@gmail.com.

[doc]1.) Prihláška na ZHL 2018-2019.docx
[doc]2.) Supiska ZHL 2018-2019.xls
Prečítané: 117x