NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018
04.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

04.10.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

  

Hráči:

Matúš ORSZÁG                    FKM Karlova  Ves                  Marek TRAJTER            FC Petržalka

Daniel ZBOJA                      FKM Karlova Ves                    Pavol KONDELA             FC Petržalka

Matej MILATA                     FKM Karlova  Ves                   Marek GULA                     FC Petržalka

Martin DETVAN                 SDM Domino                          Ján Jakub PALENČÁR  FK Inter BA

Marek JONÁK                      SDM Domino                         Rodan HALÁSZ                FK Inter BA

Max TOKOŠ                           SDM Domino                         Henrich Gabriel TÓTH  FK Inter BA

Náhradníci:

Enes GJAKOVA                   FKM Karlova Ves                   Radovan ČAJÁGI              SDM Domino

Samuel GABURA               FC Petržalka                             Karol KOVÁR                      FK Inter BA

RT:

Šéftréner výberov:        Walter Rischer                           Tréner :  Rudolf Škrobák   

Tréner brankárov:        Tomáš Pažitka                            Vedúci výberov :  Adam Somoláni 

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.10.2018 o 17:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:30 - 19:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Škrobáka - 0907 543 620. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Jozef PAVLÍK                                 Mgr. Adam SOMOLÁNI                                  Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                     predseda KM ObFZ B-M                                     predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava  IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500 DIČ: 2021513692

Prečítané: 166x