NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018
23.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018

23.10.2018, Jozef Pavlík
N O M I N Á C I A hráčov nar. 1.1.2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 30.10.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ.

  

Hráči:

Viktor VLČÁK                         FK Rača BA             Samuel BRIESTENSKÝ          FKP Dúbravka BA 

Adam TAUFER                       FK Rača BA             Matej KREMPASKÝ                FKP Dúbravka BA

Šimon HUDÁK                      FK Rača BA              Jerguš BALÁŽIK                       NMŠK 1922 BA

Samuel REMŽA                     FK Rača BA              Peter FRATRIČ                          NMŠK 1922 BA

Michal MIKUŠ                       FK Rača BA               Lukáš ČERŇANSKÝ                ŠK Vrakuňa BA

Lukáš KANIANSKY             FKP Dúbravka BA   Jakub DRLIČIAK                      ŠK Vrakuňa BA

Náhradníci:

Orion PASTUCHA               FK Rača BA                Lucas PROCHÁZKA                NMŠK 1922 BA

Damián BRENČIČ              FKP Dúbravka BA  

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer                         Tréner :  Rudolf Škrobák   

Tréner brankárov:  Tomáš Pažitka        Vedúci výberov :  Adam Somoláni 

Výstroj hráčov: tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 30.10.2018 o 09:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningová jednotka prebieha v čase od 10:00 - 11:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 11:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Škrobáka - 0907 543 620. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Jozef PAVLÍK  Mgr. Adam SOMOLÁNI  Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M predseda KM ObFZ B-M predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500  DIČ: 2021513692

Prečítané: 98x