NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018
17.09.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

17.09.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

Hráči:

Michal HUDEC                     FKM Karlova Ves       Matúš BOTH                         FC Petržalka

Michelangelo RINALDI        FKM Karlova Ves       Matúš VLNA                         FC Petržalka

Kamil KOUŘIL                      FKM Karlova Ves      Dominik ZENTKO                FC Petržalka

Matúš KAROVIČ                 SDM Domino              Matej BLAHUŠTIAK           FK Inter BA

Branislav KUSYN                 SDM Domino              Martin MIKITA                    FK Inter BA

Šimon HUDÁK                      SDM Domino              Michal BAZELIDES             FK Inter BA

 

Náhradníci:

Dávid POLÁK                      FKM Karlova Ves       Anton LORENC                    SDM Domino

Marek TRAJTER                 FC Petržalka                Karol KOVÁR                      FK Inter BA

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Rudolf Škrobák     

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 25.09.2018 o 17:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:30 - 19:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Škrobáka - 0907 543 620. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 208x