NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018
04.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

04.10.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

  

Hráči:

Lukáš Farkaš                    NMŠK 1922 BA                                       Ivan Verčinský              FK Rača 

Tomáš Jurišta                  NMŠK 1922 BA                                       Martin Uhlár                  FK Vajnory

Andreas Lauerman       NMŠK 1922 BA                                        Viliam Almáši                FK Rača 

Jakub Fusek                     MŠK Iskra Petržalka                               Alexander Machovich FKM DNV

Dávid Kalmár                  ŠK Vrakuňa BA                                        Hugo Krička                     FKM DNV

Samuel Režný (B)           FK Rača                                                     Patrik Minarovič (B)     NMŠK 1922 BA

Náhradníci:

Adam Polák                      ŠK Vrakuňa BA                                        Daniel Adam Czaja         ŠK Vrakuňa BA 

Denis Filip                        FK Vajnory                                                Jonáš Dubina             MŠK Iskra Petržalka

  

Tréner: Anton Daniel                                                                      Šéftréner výberov:  Walter Rischer 

Asistent trénera 1:  Marek Tesárik    

Asistent trénera 2:  Peter Mokrý 

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na KZ je 09.10. 2018 o 17:00 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA. TJ Prebieha v čase 17:30 – 19:00. 

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky na umelú trávu, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. ,,Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera“. 

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Danielovi na m. 0904 273 307. 

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy. 

Jozef PAVLÍK                                         Mgr. Adam SOMOLÁNI                             Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                              predseda KM ObFZ B-M                                predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500 DIČ: 2021513692

Prečítané: 147x