NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018
23.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018

23.10.2018, Jozef Pavlík
N O M I N Á C I A hráčov nar. 1.1.2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 30.10.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ.

    

Hráči:

Juraj Kuchta                          FK Vajnory                Denis Filip                   FK Vajnory 

Tomáš Jurišta                      NMŠK 1922 BA          Martin Uhlár              FK Vajnory

Andreas Lauerman            NMŠK 1922 BA          Viliam Almáši            FK Rača 

Adam Polák                           ŠK Vrakuňa BA           Ivan Verčinský          FK Rača 

Daniel Adam Czaja            ŠK Vrakuňa BA          Jonáš Dubina              MŠK Iskra Petržalka

Matej Fabšo (B)                   FK Rača                      Patrik Minarovič (B) NMŠK 1922 BA

Náhradníci:

Dávid Kalmár                      ŠK Vrakuňa BA           Lukáš Farkaš              NMŠK 1922 BA

Hugo Krička                        FKM D. N. Ves            Jakub Fusek                 MŠK Iskra Petržalka

  

Tréner: Anton Daniel                                              Šéftréner výberov:  Walter Rischer 

Asistent trénera 1:  Marek Tesárik   

Asistent trénera 2:  Peter Mokrý 

Výstroj hráčov: tréningová výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 30.10.2018 o 09:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningová jednotka prebieha v čase od 10:00 - 11:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 11:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: A. Daniel - 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Jozef PAVLÍK  Mgr. Adam SOMOLÁNI  Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M predseda KM ObFZ B-M predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500 DIČ: 2021513692


Prečítané: 123x