NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018
17.09.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

17.09.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

Hráči:

Hugo Krička            FK Mládeže DNV                         Martin Uhlár        FK Vajnory      

Lukáš Farkaš               NMŠK 1922 BA                        Jakub Fusek              MŠK Iskra Petržalka      

Daniel Jalovičár          FK Scorpions BA                      Jonáš Dubina              MŠK Iskra Petržalka     

Jakub Hupka               FK Scorpions BA                      Adam Halasz          FK Mládeže DNV

Peter Kubáň        FK Scorpions BA                       Tomáš Mihál           FK Mládeže DNV

Matej Fabšo                 FK Rača BA                             Samuel Borguľa     ŠK Vrakuňa BA

 

Náhradníci:

Adam Polák                  ŠK Vrakuňa BA                        Martin Baran                 FK Dúbravka

                                   

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Anton Daniel    

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na KZ je 25.09. 2018 o 17:00 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA. TJ Prebieha v čase 17:30 – 19:00.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky na umelú trávu, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj. V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie. ,,Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera“.

 

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Danielovi na m. 0904 273 307.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 198x