NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018
04.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

04.10.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 9.10.2018

  

Hráči:

Milan KATRENČÍK            FK Vajnory                               Tomáš HORÁK        MFK Z. Bystrica

Gregor VANČO                    FK Lamač                                  Dávid LENČEŠ         MFK Z. Bystrica

Pierre René SCHOLER    FK Lamač                                  Dávid DZUBA            FK Rača

Michal BLATNICKÝ          FKM D.N.V                               Kristián SZELEPCSÉNYI ŠK Vrakuňa

Samuel MATIS                     FKM D.N.V                               Marián BOLDIŠ       ŠK Vrakuňa

Jakub ORLÍK                        FKM D.N.V.                              Michael ROTHBAUER  ŠK Vrakuňa

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer                                Tréner :  Filip Janovský

Asistent trénera: Zdenko Iskra                                        Tréner brankárov:  Tomáš Pažitka   

Výstroj hráčov: športové oblečenie, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 09.10.2018 o 17:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:30 - 19:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Filip Janovský - 0902 174 830. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Jozef PAVLÍK                                      Mgr. Adam SOMOLÁNI                               Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                           predseda KM ObFZ B-M                                 predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500 DIČ: 2021513692

Prečítané: 126x