NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018
23.10.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 30.10.2018

23.10.2018, Jozef Pavlík
N O M I N Á C I A hráčov nar. 1.1.2007 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 30.10.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922 v rámci programu podpory talentov SFZ.

  

Hráči:

Teo BARTOŇ                             FA Lafranconi                  Samuel SMOLARÍK   ŠK Vrakuňa

Christian AYACH                    FA Lafranconi                   Dominik FILIP          MFK Z. Bystrica

Andreas LAMPRECHT         FA Lafranconi                   Peter KOVÁČ             MFK Z. Bystrica

Matej KADLEČÍK                    FK Rača                            Alex KRAJČÍR           MFK Z. Bystrica

Viliam JURDÍK                       FK Rača                              Martin VAŠÍČEK      TJ Jarovce

Dávid SUKIČ                            ŠK Vrakuňa                        Dávid GERGEĽ   TJ Jarovce

RT:

Šéftréner výberov:              Walter Rischer                 Tréner :  Filip Janovský

Asistent trénera:                  Zdenko Iskra                    Tréner brankárov:  Tomáš Pažitka   

Výstroj hráčov: športové oblečenie, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 30.10.2018 o 09:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningová jednotka prebieha v čase od 10:00 - 11:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 11:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Filip Janovský - 0902 174 830. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Jozef PAVLÍK Mgr. Adam SOMOLÁNI Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M predseda KM ObFZ B-M predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500 DIČ: 2021513692

Prečítané: 107x