NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018
17.09.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

17.09.2018, Jozef Pavlík
NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BRATISLAVA-MESTO U12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 25.9.2018

Hráči:

Dávid Dzuba               FK Rača                                  Lukáš Durák                 NMŠK

Matej Keszocze      FK Rača                                  Šimon Kysela              NMŠK

Jakub Brnak                FK Rača                              Martin Vášiček              TJ Jarovce

Viliam Jurdik               FK Rača                                Dávid Gergeľ               TJ Jarovce

Martin Kadlečík           FK Rača                                Dávid Baláž                   TJ Jarovce

Denis Ležovič               NMŠK                                       Martin Rigo                  NMŠK

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Roman Hlina

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

           

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 25.09.2018 o 17:00 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:30 - 19:00. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: R. Škrobáka - 0903 707 764. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

 

Jozef PAVLÍK                          Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 156x