NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018
13.03.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-14 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 19.3.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

vrámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Juraj Štibrány                       FK Rača                                  Matej Smetana           FK Rača

Matej Babík                           FK Rača                                  Michal HARGAŠ       NMŠK 1922 BA

Filip Murgáč                        MFK Rusovce                    Jakub Kotvas             TJ Jarovce Bratislava

 

Jakub FEGYVERES            MFK Rusovce                         Radovan Gajdoš        MŠK Iskra Petržalka

 

Dominik Gaál                       FK Rača                                  Adam Gálik                MŠK Iskra Petržalka

 

Viktor Drozd                        FK Rača                                  Samuel Tóth               MŠK Iskra Petržalka

 

Náhradníci:

Max Hoevenaars               MFK Rusovce                         Adrián Húdek             FKP Dúbravka

Juraj Meszároš                 ŠK Vrakuňa                            Adam Titka                MŠK Iskra Petržalka

Peter RIGO                        ŠK Vrakuňa

 

RT:    

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Mikuláš Marci

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

 Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 19.3.2018 o 15:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:00 - 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Mikuláš Marci 0918373737. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 112x