NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018
13.03.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-13 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

N O M I N Á C I A

hráčov nar. 1.1.2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 19.03.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

v rámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Patrik AKSAMIT       FK Rača                               Timur IVAK                FKP Dúbravka                   

Erik VALENTIN        FK Dúbravka                         Hugo ŽÁK                  FKP Dúbravka

Lukáš ZEMAN          Iskra Petržalka                      Patrik ŠKEREŇ         FKP Dúbravka            

 

Jerguš BALÁŽIK     NMŠK 1922 BA                     Samuel PROKOP      Záh. Bystrica     

 

Peter FRATRIČ         NMŠK 1922 BA                    Filip PIAČEK             Záh. Bystrica          

 

Jakub DRLIČIAK      ŠK Vrakuňa                          Orion PASTUCHA     FK Rača

 

RT:

Šéftréner výberov:               Walter Rischer            Tréner :                     Ján Hullman     

Tréner brankárov:               Tomáš Pažitka            Vedúci výberov :      Adam Somoláni 

 

 Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 19.03.2018 o 15:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:00 - 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman - 0907 594 669. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 81x