NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018
13.03.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 19.3.2018

N O M I N Á C I A   

 

hráčov  nar. po 1.1. 2006 a mladší Výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 19. 03. 2018 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

 

Hráči:

Daniel Adam Czaja         ŠK Vrakuňa BA                Michal Meško            FK Vajnory

Denis Jehlár                 MŠK Iskra Petržalka             Samuel Neupauer         MŠK Iskra Petržalka

Samuel Bodics             TJ Čuňovo                              Viliam Almáši                 FK Rača BA

Tomáš Jurišta                NMŠK 1992 BA                 Šimon Obernauer          FK Rača BA

Samuel Režný (B)         FK Rača BA                            Artur Vydarený  (B)        FKP Dúbravka BA

Samuel Demjén             NMŠK 1922 BA                        Matej Ďurica                Záhorská Bystrica                    

 

Náhradníci:

Martin Uhlár                   FK Vajnory                               Alex Švec            ŠK Vrakuňa BA

Dominik Hubay              MFK Rusovce                          Adam Polák                  ŠK Vrakuňa BA

             

Tréner:                Anton Daniel                          Šéftréner výberov:       Walter Rischer 

Asistent trénera:          Radko Kohút                              

           

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na KZ je 19.03. 2018 o 15:30 hod. na ihrisku NMŠK 1992 BA. TJ Prebieha v čase 16:00 – 17:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca,  tréningový výstroj, chrániče, kopačky na umelú trávu, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

,,Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera“.

 

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Danielovi na m. 0904 273 307.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 95x