NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 14.5.2018
09.05.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 14.5.2018

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-12 NA KONTROLNÝ ZRAZ 14.5.2018

N O M I N Á C I A   

 

hráčov nar. 1.1. 2006 a mladší výberu ObFZ Bratislava - mesto na kontrolný zraz,

ktorý sa uskutoční 14.5.2018 v Bratislave na ihrisku NMŠK 1922

vrámci programu podpory talentov SFZ.

 

Hráči:

Michal Meško              FK Vajnory                               Juraj Kuchta                FK Vajnory      

Denis Jehlár                MŠK Iskra Petržalka                 Samuel Neupauer        MŠK Iskra Petržalka

Tomáš Jurišta              NMŠK 1922 BA                        Lukáš Farkaš               NMŠK 1922 BA

Matej Ďurica                Záhorská Bystrica                     Alex Švec                    ŠK Vrakuňa BA

Matti Schifferer     FKP Dúbravka BA                    Timotej Smrečanský    Lafranconi FTVŠ UK

Matej Fabšo                 FK Rača BA                             Artur Vydarený            FKP Dúbravka BA

 

Náhradníci:

Adam Polák                ŠK Vrakuňa BA                        Daniel Adam Czaja       ŠK Vrakuňa BA

Samuel Borguľa    ŠK Vrakuňa BA                        Dominik Hubay           MFK Rusovce

                                   

Tréner:                         Anton Daniel                          Šéftréner výberov:       Walter Rischer 

Asistent trénera:          Radko Kohút                              

           

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, športový výstroj, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 14.5.2018 o 16:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 17:00 - 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Anton Daniel 0904 273 307. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

 

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

 

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 151x