NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-11 NA PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE 18.04.2018 V MILOSLAVOVE
05.04.2018, Jozef Pavlík

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-11 NA PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE 18.04.2018 V MILOSLAVOVE

NOMINÁCIA VÝBERU OBFZ BA-MESTO U-11 NA PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE 18.04.2018 V MILOSLAVOVE

                                  N O M I N Á C I A   

 

hráčov  nar. po 1.1. 2007 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na priateľské prípravné stretnutie,

ktoré sa uskutoční 18. 04. 2018 na ihrisku FŠ ŠKO Miloslavov.

 

Hráči:

Adam Konôpka             FTVŠ UK                                 Adrián Ašványi             ŠK Vrakuňa

Kiss Daniel                   FTVŠ UK                                 Sebastián Greschner     ŠK Vrakuňa

Olle Oskar                    FTVŠ UK                                 Mário Dubský               ŠK Vrakuňa

Kubovič Ronald            FTVŠ UK                                 Marián Boldiš                ŠK Vrakuňa

Varga Noel                   FTVŠ UK                                 Katrenčík Milan             FK Vajnory

Jurdík Viliam              FK Rača                                   Janek Jakub                       FK Vajnory

Karul Jakub             FK Rača                                     Adam Lelkeš                 FKP Dúbravka 

Keszocze Matej    FK Rača                                           Jakub Marko                 FKP Dúbravka

Neupauer Dávid            FK Rača                                  Jakub Šimkovič            FKP Dúbravka

Lukáš Durák                 NMŠK                                      Martin Rigo                   NMŠK

Šimon Kysela               NMŠK

Tréner:                         Marek Porvazník                    Šéftréner výberov:       Walter Rischer 

Vedúci:                        Adam Somolani                          

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na priateľské stretnutie je 18.04.2018 o 16:00 hod na ihrisku FŠ ŠKO Miloslavov. Začiatok priateľského stretnutia je naplánovaný na 17:00 hod. Priniesť si treba preukaz poistenca, výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

,,Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zákonní zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera“.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Porvazníkovi na m. 0903 641 544.

Táto nominácia zároveň slúži ako ospravedlnenie zo školy.

 

Jozef PAVLÍK                           Mgr. Adam  SOMOLÁNI                         Ing. Ľubomír SUCHÝ, v.r.

sekretár ObFZ B-M                   predseda KM ObFZ  B-M                        predseda ObFZ B-M

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bankové spojenie: Poštová banka, a.s. Bratislava                                     IČO: 31805990

Číslo účtu: 20126225/6500                                                                        DIČ: 2021513692

Prečítané: 200x