11.02.2020, Jozef Pavlík

KONFERENCIA OBFZ BRATISLAVA-MESTO 12.03.2020

11.02.2020, Jozef Pavlík
KONFERENCIA OBFZ BRATISLAVA-MESTO 12.03.2020

           Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto, v súlade so stanovami nášho združenia, zvoláva Konferenciu Oblastného futbalového zväzu Bratislava- mesto, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame. Konferencia sa uskutoční dňa. 12. marca 2020 (štvrtok) o 17,00 hod. v aule Domu športu, Junácka 6 Bratislava, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Správa mandátovej komisie
 3. Schválenie programu konferencie ObFZ BA-mesto
 4. Schválenie pracovných komisií a pracovného predsedníctva
 5. Správa o činnosti ObFZ BA-mesto za rok 2019
 6. Správa o hospodárení ObFZ BA-mesto za rok 2019 – čerpanie rozpočtu 
 7. Návrh rozpočtu na rok 2020 – schválenie rozpočtu
 8. Správa revíznej komisie 
 9. Príprava jarnej časti súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto
 10. Potvrdenie delegátov na konferenciu BFZ za ObFZ BA-mesto 
 11. Diskusia      
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver


     Veríme, že si svoje pracovné i mimopracovné povinnosti zadelíte tak, aby ste sa    Konferencie ObFZ Bratislava-mesto mohli nerušene zúčastniť.


  

      Jozef Pavlík  v.r.                                                      Ing. Ľubomír Suchý v.r. 

       sekretár                                                                           predseda

 ObFZ Bratislava – mesto                                          ObFZ Bratislava – mesto 

Prečítané: 51x