Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0034
Zmena termínu stretnutia MZM A 6. kolo FK Mariathal – TJ Jarovce
MZM A 6. kolo FK Mariathal – TJ Jarovce dňa 30.09.2018 o 10,00 hod. ihr. Marianka (FK Mariathal uhradí poplatok 30,-€)
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0034
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 26.09.2018 13:06
Dátum vyriešenia: 26.09.2018 13:06
Stav: Vyriešené
POKUTY