Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0029
Zmena termínu stretnutia MZM A 4. kolo FK Mariathal – TJ Malinovo
MZM A 4. kolo FK Mariathal – TJ Malinovo dňa 16.09.2018 o 10,00 hod. ihr. Malinovo (FK Mariathal uhradí poplatok €30,-).
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0029
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 14.09.2018 08:35
Dátum vyriešenia: 14.09.2018 08:36
Stav: Vyriešené
POKUTY