Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0028
Štartovné
Na základe požiadavky sekretariátu ObFZ Ba- mesto nariaďujeme FK The Dragons uhradiť štartovný vklad za súťaž S6A pre súťažný ročník 2018/19 vo výške 255,-EUR podľa RS ObFZ Ba-mesto čl. 4. Platba bude súčasťou zbernej faktúry.
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0028
Dátum zaevidovania: 10.09.2018 19:54
Dátum vyriešenia: 10.09.2018 19:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Na základe požiadavky sekretariátu ObFZ Ba- mesto nariaďujeme FK The Dragons uhradiť štartovný vklad za súťaž S6A pre súťažný ročník 2018/19 vo výške 255,-EUR podľa RS ObFZ Ba-mesto čl. 4. Platba bude súčasťou zbernej faktúry. 255 EUR 10.09.2018 19:55