Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0021
Termín stretnutia
Stretnutie S5A, 4. kolo MKF Záhorská B. - OŠK Chorvátsky Grob sa neodohralo v pôvodne stanovenom termíne z dôvodu nespôsobilej HP. Pre určenie termínu neodohraného stretnutia S5A, 4. kolo MKF Záhorská B. - OŠK Chorvátsky Grob platí RS ObFZ Ba - mesto čl. 3: Ak sa stretnutie neodohrá, alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci (nespôsobilý terén, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.) FK sú povinné dohodnúť sa na novom termíne stretnutia s termínom do 14 dní. Dohodu je potrebné odoslať prostredníctvom ISSF v termíne do 05. 09. 2018. Ak sa FK nedohodnú, resp. ŠTK dohodu neschváli, určí termín ŠTK.
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0021
Dátum zaevidovania: 03.09.2018 09:36
Dátum vyriešenia: 03.09.2018 09:36
Stav: Vyriešené