Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0015
Start hraca - seniori S5A, S6A - 5. a 6. liga
Prosime informovat zodpovedne osoby v sutaziach S5A, S6A (seniori): Upozorňujeme FK: Pre štart hráča platí SP čl. 43! V prípade, že hráč nastúpi na stretnutie bez RP (zabudol RP, RP má predchádzajúci FK, ....), musí do 48 hodín od začiatku stretnutia predložiť platný registračný preukaz riadiacemu orgánu súťaže (ŠTK ObFZ Ba -mesto). Toto neplatí v prípade, že žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný. Tlačivo k štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii nájdete na www.futbalnet.sk, ObFZ Ba – mesto, v menu „Tlačivá a dokumenty ObFZ Ba – mesto na stiahnutie“: http://obfz-bratislava-mesto.futbalnet.sk/sekcia/3020/ . ŠTK ObFZ Ba – mesto akceptuje výhradne toto tlačivo. FK (FO) je povinný pred prvým štartom hráča, resp. do 48 hod. po prvom štarte hráča v stretnutí vo vyššej vekovej kategórii predložiť predmetné doklady ŠTK.
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0015
Dátum zaevidovania: 14.08.2018 07:50
Dátum vyriešenia: 14.08.2018 07:50
Stav: Vyriešené