Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0007
VIDEOZÁZNAM zo STRATNUTIA V. ligy
Z Rozpisu súťaží ObFZ Ba - mesto čl. 2 písmeno a) vyplýva usporadujúcemu FK v súťaži S5A (V. liga) povinnosť vyhotoviť videozáznam zo stretnutia. Vyhotovený videozáznam je potrebné nahrať do 48 hodín od ukončenia stretnutia prostredníctvom portálu Sportnet na stránku futbalnet.sk. Z tohto dôvodu je nutné, aby si každý FK prostredníctvom svojho zástupcu vytvoril konto na my.sportnet.online . Následne klubový ISSF manažér zašle cez „ISSF“ – horné menu „Pomoc“ vygenerované Sportnet ID a žiadosť o pridanie práv do videoarchívu . Potom Vám bude pridané oprávnenie pridávať videá zo zápasov len Vášho klubu. Návod nájdete aj na linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/obfz-zilina/2018/05/65ceb019-e39f-4bab-8b90-ba0971177e33.pdf .
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0007
Dátum zaevidovania: 31.07.2018 20:20
Dátum vyriešenia: 31.07.2018 20:20
Stav: Vyriešené