Športovo-technická komisia
BAm-STK-2018/2019-0001
Domace stretnutia
Žiada FK The Dragons o zaslanie súhlasného stanoviska vlastníka hracej plochy, kde odohrajú svoje domáce stretnutia v súťažnom ročníku 2018/2019, v termíne do 18. júla 2018 na sekretariát ObFZ Ba – mesto. V prípade odohrania domácich stretnutí v areáli NMŠK 1922 Bratislava, ako to bolo v predchádzajúcich súťažných ročníkoch, je nutné zadefinovať a predložiť súhlas vlastníka, kde budú šatne domáceho, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb. V tomto prípade bude ŠTK ObFZ Ba mesto akceptovať šatne domáceho družstva, hosťujúceho družstva a delegovaných osôb jedine v hlavnej budove areálu NMŠK 1922 Bratislava.
Rozhodnutie: BAm-STK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 05.07.2018 20:46
Dátum vyriešenia: 05.07.2018 20:46
Stav: Vyriešené