Športovo-technická komisia
BAm-STK-2017/2018-0103
Zmena termínu stretnutia SZM 28.kolo FC Ružinov – PFA ŠTK Šamorín „B“
SZM 28.kolo FC Ružinov – PFA ŠTK Šamorín „B“ dňa 25.05.2018 o 18,00 hod. ihr. FC Ružinov (PFA ŠTK Šamorín „B“ uhradí poplatok €30,-).
Rozhodnutie: BAm-STK-2017/2018-0103
Klub: PFA ŠTK Šamorín
Dátum zaevidovania: 24.05.2018 15:35
Dátum vyriešenia: 24.05.2018 15:35
Stav: Vyriešené
POKUTY