Športovo-technická komisia
BAm-STK-2017/2018-0066
FK Mariathal Bratislava
ŠTK ObFZ Ba – mesto na základe podnetu ŠK Hamuliakovo, FK The Dragons, vlastných zistení a na základe stanoviska matriky SFZ ohľadom registrácie hráča družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA Martina Cseha (1391622), doručeného na sekretariát ObfZ Bratislava-mesto dňa 30. 10. 2017, prijíma nasledovné uznesenie: V zmysle Súťažného poriadku (ďalej len SP) článku 82, ods. 1, písm. f) a tiež v zmysle článku 52, písm. k) SP za neoprávnený štart hráča družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA Martina Cseha (1391622): - kontumuje stretnutie S6A, 1. kolo, TJ Slávia Ekonóm Bratislava – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 2:1) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 2. kolo, ŠK Tomášov (B) – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 0:4) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 3. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – ŠK Hamuliakovo (výsledok dosiahnutý v stretnutí 3:2) v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 4. kolo MKF Slovan Záhorská Bystrica – FK MARIATHAL BRATISLAVA (výsledok dosiahnutý v stretnutí 2:2) v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 5. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – FK The Dragons (výsledok dosiahnutý v stretnutí 4:1) v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - vylučuje zo súťaže S6A družstvo FK MARIATHAL BRATISLAVA podľa článku 12, ods. 1 SP (zapríčinenie 5 kontumácií stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka). Podľa RS Obfz Bratislava-mesto čl. 3, uhradí FK MARIATHAL BRATISLAVA poplatok 350,- €. ŠTK zároveň anuluje všetky výsledky družstva FK MARIATHAL BRATISLAVA dosiahnuté v jesennej časti súťaže S6A a odstupuje celý prípad DK na ďalšie riešenie.
Rozhodnutie: BAm-STK-2017/2018-0066
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 21:08
Dátum vyriešenia: 03.11.2017 21:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- kontumuje stretnutie S6A, 1. kolo, TJ Slávia Ekonóm Bratislava – FK MARIATHAL BRATISLAVA v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 2. kolo, ŠK Tomášov (B) – FK MARIATHAL BRATISLAVA v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 3. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – ŠK Hamuliakovo v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 4. kolo MKF Slovan Záhorská Bystrica – FK MARIATHAL BRATISLAVA v pomere 3:0, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - kontumuje stretnutie S6A, 5. kolo, FK MARIATHAL BRATISLAVA – FK The Dragons v pomere 0:3, FK MARIATHAL BRATISLAVA uhradí poplatok 50,- €, - vylučuje zo súťaže S6A družstvo FK MARIATHAL BRATISLAVA podľa článku 12, ods. 1 SP. Podľa RS Obfz Bratislava-mesto čl. 3, uhradí FK MARIATHAL BRATISLAVA poplatok 350,- €. 600 EUR 03.11.2017 21:12