Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0025
U.č. 25: Martin Vörös 1083117 (FK Reca, S6A)
Martin Vörös 1083117 (FK Reca, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.202 a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0025
Klub: FK RECA
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:44
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 13:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Vörös Martin Vörös 1083117 (FK Reca, S6A). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.202 a žiadosť zamieta. 10 EUR 06.09.2019 13:44