Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0024
U.č. 24: Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A)
Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 13 a za HNS (vulgárny výrok voči delegovaným osobám a za neoprávnené zdržiavanie v TZ) , podľa čl.48/1c ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.08.2019.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0024
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:38
Dátum vyriešenia: 20.09.2019 20:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Moravec Michal Moravec 1195099 (ŠK Igram, S5A). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U.č. 13 a za HNS (vulgárny výrok voči delegovaným osobám a za neoprávnené zdržiavanie v TZ) , podľa čl.48/1c ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.08.2019. 10 EUR 06.09.2019 13:39