Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0023
U.č. 23: ŠK Igram, S5A
ŠK Igram, S5A. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k U.č.12 a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0023
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:34
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 13:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠK Igram, S5A. Berie na vedomie vyjadrenie klubu k U.č.12 a ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/4 a 12 DP 10 EUR 06.09.2019 13:34
POKUTY