Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0022
U.č. 22: Miroslav Kocian, člen US FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A
Miroslav Kocian, člen US FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie stanovisko klubu k p. Kocianovi a za HNS po stretnutí k rozhodcovi stretnutia 2. kola s OŠK Chorvátsky Grob, podľa čl.48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna, podľa čl. 48/2b a čl. 19/2 DP, od 29.08.2019.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0022
Klub: FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:30
Dátum vyriešenia: 20.09.2019 20:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Kocian, člen US FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie stanovisko klubu k p. Kocianovi a za HNS po stretnutí k rozhodcovi stretnutia 2. kola s OŠK Chorvátsky Grob, podľa čl.48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia alebo do iných určených priestorov štadióna, podľa čl. 48/2b a čl. 19/2 DP, od 29.08.2019. 10 EUR 06.09.2019 13:31