Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0073
U. č. 73: ŠK Hamuliakovo, S5A.
ŠK Hamuliakovo, S5A. Na základe odstúpenia ŠTK, za nenahratie videozáznamu zo stretnutia 13. kola s FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, začína disciplinárne konanie a žiada klub ŠK Hamuliakovo o písomné stanovisko k nenahratiu video záznamu na portál futbalnet.sk v termíne do 20.11.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0073
Klub: ŠK Hamuliakovo
Dátum zaevidovania: 23.11.2018 20:50
Dátum vyriešenia: 30.03.2019 08:35
Stav: Vyriešené