Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0070
U. č. 70: Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A
Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A. Berie na vedomie stanovisko menovaného a klubu a za NS voči delegovanej osobe počas stretnutia a HNS po stretnutí (urážka VD súpera) po stretnutí ŠK Tomašov B – TJ Slávia Ekonóm, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0070
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 23:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Ballán Tomáš Ballán 1205311 – masér ŠK Tomašov B, S6A. Berie na vedomie stanovisko menovaného a klubu a za NS voči delegovanej osobe počas stretnutia a HNS po stretnutí (urážka VD súpera) po stretnutí ŠK Tomašov B – TJ Slávia Ekonóm, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP. 10 EUR 09.11.2018 23:07