Disciplinárna komisia
BAm-DK-2018/2019-0069
U. č. 69: Michal Holek 1286238 (ŠK Igram, S5A)
Michal Holek 1286238 (ŠK Igram, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 05.11.2018.
Rozhodnutie: BAm-DK-2018/2019-0069
Klub: ŠK Igram
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 23:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Holek Michal Holek 1286238 (ŠK Igram, S5A). Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP, od 05.11.2018. 10 EUR 09.11.2018 23:03